DONATMA İŞTİRAKİ

Birden fazla şahsın ortak mülkiyet şeklinde sahip oldukları bir gemiyi deniz ticaretinde kullanmalariyle meydana gelen bir çeşit şirkettir (T.K. mad. 951).

Donatma iştirakinin ticaret sicili hakkında T.K. 155 ve 158. maddeler uygulanır. Gemi mülkiyeti ve işletme hakkı bir ticaret şirketine ait ise, donatma iştirakine ilişkin hükümlerin uygulanmasına gerek yoktur (T.K. mad. 951/2).
Müşterek donatanlar arasındaki hukuki ilişki, aralarındaki sözleşme hükümlerine tabidir (T.K. mad. 952).

Aksi halde yani anlaşmada hüküm yoksa, Donatma iştirakinin işleri müşterek donatımların kararı ile görülür. Kararlar çoğunlukla verilir. Oylar müşterek donatanların gemideki paylarının miktarına göre hesap olunur (T.K. mad. 953).

Donatma iştiraki işlerinin idaresi için çoğunluk karariyle bir gemi müdürü atanabilir; atanacak gemi müdürü müşterek donatanlardan değilse oy birliği lâzımdır (T.K. mad. 954).

Gemi müdürünün temsil yetkisi, idare hakkı, defter tutma ve bilgi verme yükümlülüğü, diğer hakları, görev ve sorumluluğu, donatma iştirakine ait T.K. 955 971. maddeler arasında yer almaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*