Diğer Değişiklikler

a) Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıkların yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların ortaklık hisse senedi aiış veya satışlarının toplamının, sermayenin % l.ine ulasması.
b) Kurul’un muhasebe standartları tebliğleri uyarınca ortaklığın kamuya açıklanan son mali tablosunda yer alan şarta bağlı olayların gerçekleşmesi,
c) Ortaklığın bağımsız denetlenmesini yürüten denetleme kuruluşunun, Kurul’un bağımsız denetleme tebliğleri çerçevesinde çeklmesi veya denetlenmesi sözleşmesinin feshedilmesi.
d) Ortaklığın daha önce faaliyet raporu, mali tablo, mali tablo dipnotları, izahname veya başka yollarla kamuya açıkladığı bir durumda önemli bir değişikliğin ortaya çıkması.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 86 = 89