DEVLET YATIRIM BANKASI

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları için gerekli kredileri sağlamak, gerektiğinde bu maksatla garanti vermek, 441 sayılı Kanunda öngörülen işleri yapmak amacıyla 1964 yılında kurulan Bankadır. Merkezi Ankara’dır.

Bankanın kaynakları öz ve yabancı olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Öz kaynakları, sermaye, ihtiyatlar ve karşılıklardan oluşmaktadır.

Yabancı kaynakları ise, mevduat, munzam karşılıklardan bir kısmı ile tahvil karşılığı borçlar, hâzinece bankaya açılabilecek krediler, yabancı bankalardan sağ , lanacak krediler ve Kanun gereğince banka ya sağlanacak diğer kaynaklardan meydana gelmektedir.

Devlet Yatırım Bankası’nın 1976 yılı sonunda 1 şubesi 158 personeli 2 milyar sermayesi 998.168.000. ihtiyatları bulunmaktadır. Normal Banka muamele ve hizmetleri yapmamaktadır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*