DESİMAL SİSTEM

Darboğaz, piyasada döviz yetersizliği, işçi bulma zorlukları, arz ve talebin birbirine uymaması veya kredi tavanlarının ihtiyacı karşılayamaması gibi nedenlerden doğar Çok defa geçicidir ve bütün iş kollarını kap samaz.
Daralma, iktisadi faaliyetin durgunlaştığı, işsizlik oranının arttığı, fiili talebin düştüğü ve satmalma gücünün zayıfladığı dönemleri ifade eder.

Daralma ile depresyon arasında şiddet ve süre bakımından derece farkı vardır. Depresyon, piyasa çöküntüsüdür. İşsizlik oranı, fiili talep tutukluğu, satmalma gücü yetersizliği ve üretim düşüklüğü konjonktürde oldukça uzun süreli ve kuvvetli bîr dalgalanma meydana getirecek dereceyi bulursa, çöküntü ya da depresyon sözcüğü kullanılır.

Daralma veya depresyonu önlemek için alınacak tedbirlerin hedefi, iş hacmini genişletmektir. Depresyonlar fiili talebi yükseltici bir politika ile tedavi edilebilir. Vergileri indirerek tüketim eğiliminin desteklenmesi, faizin düşürülerek yatırımlara uygun ortam hazırlanması ve açık finansman tekniği He gelirlerin kuvvetlendirilmesi, depresyonlarla mücadele tedbirlerindendir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*