Derecelendirmenin faydaları nelerdir?

a) Derecelendirmenin yatırımcılara faydalarıYeni gelişmekte olan sermaye piyasasının “rating” kurumu ile birlikte daha da anlamlı bir yapıya ulaşacağına kesin gözüyle bakılıyor. Gelişmiş piyasaların vazgeçilmez kurumlarından olan “derecelendirme” şirketleri, tasarrufçuya da önemli faydalar sağlayacak. İste bunlardanbazıları:

1) Derecelendirme, yatırımcılara kolay anlaşılabilir semboller aracılığı ile ihraç edilen menkul kıymetin kalitesi hakkından anlamlı bilgi sağlar.
2) Derecelendirme hizametleri menkul kıymet ihraç eden kuruluşlar hakkında, yatırımcılarınb kendilerinin yapamayacakları bağımsız analizler ile ihraçcı şirketler için karşılaştırma özelliği olan değerlendirmeler yapılır. Analiz ve değerlendirmelerde kullanılan bilgiler gizli tutulmakla birlikte, sonuçta ortaya konulan kanaat ile yatırımcı bunlardan endirekt olarak haberdar edelir.
3) Böylece derecelendirme, yatırımcılara çeşitli borç enstrümanları arasındaki kalite farklılıklarını göstererek, borcun anapara ve faiz ödenmesindeki risk derecesini belirleyerek yardımcı olur.
4) Derecelendirme, yatırımcılara, risk eğilimlerine göre borç senedi alma imkanı sağlar, riski düşük menkul kıymetleri yüksek olanlardan ayırdederek, genelde spekülatif alımlardan kaçınan ve uzun vadeli yatırımcı niteliğine sahip olan kurumsal yatırımcılara yardımcı olur.
b) Derecelendirmenin şirketlere faydalan
Derecelendime, kurumsal yatırımcıları borçlanma piyasasına çekerek, şirketlerin tahvil ihraçlarını kolaylaştırır, borçlanma imkanlarını genişletir.
Derecelendirme, küçük ve orta ölçekli olmalarından dolayı piyasalarda yeterince tanınmayan, ancak güçlü mali ve mali olmayan özelliklere sahip olan şirketlerin borçlanma piyasasına girmelerini sağlar.
Derecelendirme, borçlanma operasyonunda maliyetten tasarruf sağlar. Bu tasarrufun ne kadar olacağı ise derecelere göre değişir. Yüksek derece alan şirketlerin finansman maliyetinde önemli azalmalar olur. Genel olarak ise, derecelendirilen şirketler tahvil ve finansman bonosu piyasasında, derecelendirilmeyen şirketlere göre avantajlı olurlar.
Derecelendirme işlemi, şirket yöneticilerini, kuruluşlarına daha farklı birgözle bakmaları ve stratejik kararlarını yeniden gözden geçirmeleri için zorlar. Çünkü yöneticilerin çoğunluğu, derecelendirme işlemi sırasında şirketleri hakında geçmişe göre daha çok şey öğrenirler.
Derecelendirme, şirketler otokontrol sistemlerini ve yönetim kalitesini geliştirmeleri için teşvik eder, etkinliği arttırır.
c) Derecelendirmenin piyasalara faydalan
Derecelendirme sermaye piyasası ve borsadaki işlem hacminin genişlemesini sağlar. Derecelendirme, piyasalardaki işlemlerin, spekülatif ağırlıklı olmasını önler. Riskten kaçınan bireysel ve kurumsal yatırımcıların piyasalara girmelerini ve kısa vadeli işlemlerin yanısıra uzun vadeli işlemlerin de artmasını sağlar.
Derecelendime, piyasalara ulusal yatırımcıların yanısıra, yabancı yatırımcıların da girmelerini teşvik eder, piyasaların uluslararası piyasaiarla entegrasyonunu kolaylaştırır.
Derecelendirme, kağıtları piyasalarda işlem gören şirket leri kendilerine çeki düzen vermeleri ve faaliyet etkinliklerini arttırmaları için teşvik eder, böylece piyasaların güvenliği ve sağlıklı gelişimi sağlar.
d) Derecelendirmenin ekonomiye faydalan
Derecelendirme ekonomiye, faiz oranlarının riske göre farkılılaştığı, başta tahvil olmak üzere borç enstrümanları ihraçlarının kolaylaştığı, spekülatif uzun vadeli ve yerli yabancı yatırımcı dengelerinin kurulduğu yatırımcıların güveninin sağlandığı, borçlanma kalitesiyle birlikte işlem hacminin istikrarlı geliştiği bir sermaye piyasası ve borsa kazandırır

Yorum Yaz

− 2 = 1