Derecelendirme nasıl yapılır ?

Derecelendirme süresi, derinleştirilmiş finansal, ekonon mik ve teknik analizlere dayalı olarak gerçekleştirilir. Firmanın derecelendirme talebi üzerine, üç noktada ve tamamen gizlilik içinde bilgi istenir. Bu bilgiler firmanın endüstrideki genel geçmişi, son beş yıllık finansal verileri ve geleceğe yönelik projeksiyonları ve nihayet işletme felsefesi, stratejiler ve amaçlarını kapsar.
İlk etapta firmanın muhasebe düzeni incelenir ve kayıtların gerçeği tam olarak yansıtıp yansıtmadığı araştırılr. Bağımsız denetim raporunun kalitesi uygun görülürse analizlere geçilir.
Analizlerde firmanın mali yapısı, bulunduğu piyasaların şartları, çalıştığı endüstrinin özellikleri genel ekonomik ve siyasi durum çeşitli yöntemlerle irdelenir. Bütün bu unsurlar objektif olarak analiz edilmesine karşın bir faktör, yönetim kalitesi sübjektif olarak incelenir.
Eğer ihraça banka garantisi var ise bu kez ilgili banka ayrıntılı analizlere tabi tutulur. Firma kredibilitesinin değerlendirilmesinde kullanılan temel kriterler, “aktif kalitesi, fonlama ve likidite, sermaye yeterliliği, karlılık ve yönetimdir”.
İhraç edilen menkul kıymetlerin özelliğine göre bu kriterlere ülke riski, endüstri riski, piyasa konumu, şirket yapısı, faaliyet etkinliği,mali fleksibilite, nakit akışı uygunluğu, gelirlerin sürekliliği gibi kriterler eklenir.
Tüm nicel ve nitel analiz ve değerlendirmeler sonucunda yerilen derece, ilgili firmanın onayı alınmadan yayınlanamaz. İhraçcı firma, derecenin yayınlanmasını istemez ise, en başka derecelendirme talebinde bulunmuş olması dahi, her türlü bilgi gizli kalır.

Yorum Yaz

54 − = 49