DEPRESYON

İktisadi hayatta sarsıntılar doğuran, işsizliğe sebebiyet veren, piyasada panik uyandıran ve iş sahiplerinin ağır zararlara uğramasıyla sonuçlanan bir takım olaylara “Depresyon (Buhran)” denilir.

Depresyon, iktisadi refahın bir süre için kısmen veya tamamen tutukluluğa uğradığı bir olaydır. Yani Depresyon, piyasa faaliyetinin oldukça uzun süre durgun gittiği, işsizliğin arttığı, fiyatların düşme meyli gösterdiği ve satmalma gücünün daraldığı bir konjonktür safhasını anlatmak üzere kullanılan bir terimdir.
Depresyon, daralma ve darboğaz terimleri arasında anlam farkları vardır

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*