DENİZCİLİK BANKASI

Türk sularında ve yabancı denizlerde ulaştırma işlerini ve bu işlerle ilgili her türlü teşebbüs ile diğer hizmetleri yapmak üzere kurulan ortaklık şeklinde İktisadi Devlet Kuruluşudur.

Türkiye’de Deniz İşletmeciliği 1843’de Fevsid i Osmaniye ile başlar. Bu kuruluş Boğaziçi ve Marmara’da daha sonra da Akdeniz ve Karadeniz’de vapur işletti. 1870’de İdare i Aziziye 1878’de İdare i Mahsusa adını aldı. 1910’da Osmanlı Seyrisefain İdaresi kuruldu ve 1925 yılında idarenin adı Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesi olarak değiştirildi.

1933′ te bu idare feshedilince görevleri Denizyolları işletmesi, A.K.A.Y. İşletmesi, Fabrika ve Havuzlar İşletmesine bırakıldı. 1937 yılında bu işletmelerin hepsi Denizbank’a devredildi. Ancak Denizbank da 1939’da Devlet Deniz Yolları İşletme Müdürlüğüne katıldı ve Devlet Deniz Yolları ve Limanarı İşletme Umum Müdürlüğü kuruldu. 1945’de Şirketi Hayriye de aynı yönetime girdi.

1952 yılında ise 5842 sayılı Kanunla özel hukuk hükümlerine tabi bir anonim şirket olan bugünkü Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı kurulmuştur.

% 51 sermayesi Hâzineye alt olan Denizcilik Bankasının 1976 sonu itibariyle 46 şubesi ve 734 personeli, 2 milyar müseccel sermayesi vardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*