DEMİRBAŞ HESABI

Demirbaşlar sabit kıymetler hesapları arasında ayrı bir sınıf olarak yer alır. Demirbaş hesapları (menkul kıymetler hesabı) işletme ihtiyaçlarına göre yapılan cins tasnifi içinde birtakım tali hesaplara ayrılır Mobilyalar, büro makineleri, büro levazımı, taşıt araçları gibi.

Her sınıf demirbaşın itfa rejimi ayrı olduğu için bunlara ait amortisman paylarına da amortisman hesaplarında ayrı yer verilir.

Demirbaşlar, ambardan çıkarılarak veya satın alındıktan sonra doğrudan doğruya kullanılmaya alındıkça, hangi kategoriye giriyorsa o hesabın borcuna kaydedilir. Bunların amortismanları da amortisman hesabının alacağı ile Kâr ve Zarar Hesabı Menkul değerler amortismanı hesabına borç geçirilir.

Demirbaşların, kullanılmayacak hale gelmeleri veya herhangi bir nedenle imhası halinde Demirbaş hesaplarının ilgili tali hesabına alacak, amortisman hesabına borç geçirilerek çıkışları yapılır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*