DEKONT

Asıl anlamı, bir hesaptan düşülmesi gereken miktarı ve hesabın detayını gösteren bir çeşit hesap mektubu veya hesap pusulasıdır.

Maliye ve muhasebe terimlerinde genel bir hesaptan ilgili hesaba aktarılmak üzere bir miktarın çıkarılması ve o hesaplara geçirilmesi anlamına gelir. Bu işlemi gösteren liste veya fişlere dekont ve işleme de de konte etmek (Deconter) denilir.

Ayniyat muhasbelerinde, ambar hesaplarından ilgili servislerin bir ay içinde aldıkları madde ve malzemeleri harcama yeri bakımından kayda geçirmek üzere hazırlanan müfredat hesapları ile banka muhasebelerinde bir müşterinin iskonto, iştira, senet karşılığı avans gibi kredi işleri veya yalnız tahsile verdiği senetler toplamı üzerinden tutulan şahıs hesabının muamele çeşitleri itibarıyla müfredatını gösteren cetveller, ya da tahsil, ödeme, virman emirleri sonucunda borç ve alacak durumunu gösteren basılı formüler ve fişler dekontların tatbikatta en çok rastlanan ve görülen şekilleridir.

Yapılan işlem, ilgili müşterinin borcunu ilgilendiriyorsa buna ait formülere “Borç dekontu” alacak durumunu gösteriyorsa buna da “Alacak dekontu” denilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


+ 89 = 96