Değişken faizli tahviller

Yüksek enflasyonist ortaklarda tahvillerin faiz getirileri yatırımcıları tatmin etmeyebilir, dolayısıyla tahvillerin satış şansını azaltabilir. Ancak, buna karşılık tahvil faiz oranı yüksek belir len diği takdirde, enflasyonist baskı daha da artabilir ve sonuçta tahvili ihraç eden firma zor duruma düşebilir. İşte hem yatırımcıların tatmin edilmesinde, hem de firmanın zor duruma düsmesini önleyecek bir yol da değişken faizli tahvil ihraç etmektir. Bu tahvillerin faiz oranı önceden saptanacak kriterlere göre her yıl yeniden belirlenmek suretiyle hem yatırımcılar hem de bunu ihraç eden şirketler bundan yarar sağlayabilir.
Değişken faizli tahvillere uygulanacak faiz oranı, ilk faiz ödeme dönemi için izahnamede açıkça gösterilir. Müteakip dönemlerde ödenecek faizin hangi esaslara göre hesaplanacağı da izahnamede açıkça belirtilir.
Uygulamaya esas alınacak faiz oranının belirlenmesi için gerekli Sermaye Piyasası Kurulu’na müracat edilmeden önce tespiti ve bunların izahname, sirkülerde yer alması ve tahvil üzerinde açıklanması zorunlu olup, sözkonusu hususlarda kanuni zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla vade sonuna kadar değişiklik yapılmaz.Ödenecek faiz oranının belirlenmesinde esas alınacak ölçütün ortadan kalkması halinde yapılacak işlemler, SPK tarafından belirlenir.
Değişken faizli tahvillerin halka arz yoluyla satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması zorunludur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*