DEFTERİKEBİR

Yeni Türkçe karşılığı “Büyük Defter” muhasebede kullanılan defterlerin en önemlilerinden biridir.
Defterikebir, işletme varlıklarının, borçlarının ve öz sermayesinin çift girişli (mü zaaf) kayıt usulü içinde cinslerine göre sınıflandıran yani yevmiye defterine (ona bak) kaydedilmiş olan işlemleri, hesaplar üzerine konulara göre tertipleyerek aktarmaya yarayan bîr defterdir. Böylece, örneğin kasa hesabını ilgilendiren bütün işlemler yevmiyeden Defterikebire açılan Kasa hesabına aktarılır ve burada bütün kayıtlar bir araya toplanmış olur. Bir örnek

Defterikebirde her ana hesap için, 12 aylık işlemi kapsayacak şekilde sayfalar ayrılır. Defterikebir yardımıyla muhasebede hesapların durumu saptanabilir. Çünkü her hesap, yapılmış işlemlere ait günlük hareketleri kendi içinde toplar ve sonucu gösterir. Bu defterden alınacak sonuçlarla aylık vaziyet ve bilanço çıkarılabilir.

Şu halde kanunen tutulması ve tasdiki mecburi olan Defterikebir; yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir (T.K. mad. 71/1).

Defterikebirdeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır.

2. Yevmiye defteri Madde numarası
3. Meblağ (Tutar)
4. Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri (T.K. mad. 71/2).
Defterikebir ciltli ve sahifeleri arka arkaya gelen sıra numaralı olur. Vergi kanun
larına göre müteharrik yapraklı (föy volan şeklinde) Defterikebirin kullanılmasına müsaade edildiği takdirde Vergi kanunlarına uygun olmak şartiyle bu defterler de kullanılabilir (T.K. mad. 71/3).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


8 + 2 =