DEFTER TUTMA

b) İhracat tıkanıklığı dolayısıyla dış ticaretin tersine çalışması,
c) Tüketimin ve devlet harcamalarının temposunda yavaşlama olması,
d) Yatırımların bir yıldan diğerine geçtiği artış oranının düşmesi,
e) Psikolojik etkilerin veya siyasi olayların piyasada kötümserliğe yol açması, deflasyon sebebi olabilir.
3 Enflasyon ve deflasyon birbirinin tam anlamıyla karşıtı değildir. Enflasyon, kolaylıkla ilerleyen ve uzun sürebilen bir akınv dır. Deflasyon ise şiddetli mukavemetle karşılaşan güç ve günümüzde nisbeten kısa süreli bir darboğazdır.
4 Enflasyonlarda fiyat yükselişleri sürekli olabilir. Deflasyonlarda ise, fiyatlar beklenildiği gibi ve daima ucuzlamamaktadır. Deflasyonlarda fiyatların ucuzlama eğilimine karşı işsizliğin arttığı görülmektedir. Deflasyonlarda fiyatların ucuzlamasını engelleyen başlıca nedenler ise
a) Maliyetleri ucuzlatmak üzere ücretleri düşürmek mümkün olamamaktadır. Ücretler indirilmeyince, işçileri çıkarmak zorunluluğu doğmaktadır.
b) Bugünün eksik rekabet piyasalarında, firmalar arzı daraltmak suretiyle deflasyona intibak çarelerini araştırmaktadırlar.
c) İmalâtçının fiyat kırması, ucuzluk sağlanmasına yetmemektedir. Toptan fiyatlar ucuzlaşa bile, perakendeci yüksek kâr haddiyle az satış yapmayı tercih etmektedir.
Deflasyonların ucuzluk yerine işsizlik getirdiği söylenebilir. Deflasyonun sakıncalı ve tehlikeli olabileceğini kabul etmekle beraber, onun asıl nedeni çoğunlukla, kendinden önceki enflasyondur. Bunun olduğunu unutmamak gerekir. Yani deflasyondan kaçınmak istenilirse, enflasyondan kaçınmak gerekir.
Bundan başka, nisbeten az bir enflasyonun etki ve sonuçlarını gidermek üzere yapılan olumlu bir deflasyon pek de tehlikeli olmadığı halde, büyük bir enflasyonun do
ğurduğu ekonomik ve sosyal bakımdan kötü sonuçların ancak yeni zorluk ve adaletsizliklere sebebiyet veren bir deflasyon ile giderilebileceğini düşünmelidir.
Bunun içindir ki, çoğu kez deflasyona başvurmaktan çok enflasyon politikasına kesin olarak son vermekle yetinmek daha doğru ve uygun olur.
Bir ticarethane veya bir işletme muamelelerinin muhasebe kayıtlarına göre defterlere işlenmesidir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*