DAMPİNG

Genellikle, yığıntı, süprüntü ve eski eşya ve malzeme yığıntısı, atmak ve boşaltmak anlamlarına gelen İngilizce “dum” sözcüğünden alınmıştır. Damping, herhangi bir maddenin yabancı memleketlerde (o memleketlerdeki benzer üretimi sarsma amacıyla) maliyetten aşağı bir fiyatla satılmasıdır.

Damping terimi, daha genel bir anlamda, böyle bir amaç olmadan da yabancı mahsul ve mamullerinin yerlilere göre düşük fiyatla satılmasını anlatmak için kullanılır. Şu halde fiyatları kısarak sürüm alanı açmayı amaçlayan bir piyasa terimidir.

Talep esnekliği yüksek olan mallar Damping konusu olmaya daha elverişlidir. Damping geçici veya sürekli olabilir.
a) Geçici dampinglerin amacı, rakipleri kaçırmak ya da fazla stokları eritmek olabilir. Satışlar zararına da yapılabilir. Ancak rakipler piyasadan çekilince veya stok fazlası eritilince, fiyatlar normal düzeyine tekrar çıkar.

b) Sürekli dampinglere gelince; ihracattan prim ve vergi iadesi alan firmalar, dünya piyasalarına kıyasla çok ucuza (fırsat bulurlarsa) satış yapabilirler. İç piyasada monopol ya da kartel şartlarından yararlanan firmalar da, kapasite marjlarını dışarda kırıcı rekabet silâhı olarak kullanabilirler. Şu halde Damping’den maksat, bir malın iç piyasadaki satışlarda istenilen fiyattan daha ucuza dışarıya satılması yani ihraç edilmesidir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*