CÜZDAN

Aslında para veya kâğıtlar koymaya yarayan, çeşitli şekillerde içi bölmeli veya bölmesiz, cepte veya elde taşınabilir, bîr çanta anlamına gelen “cüzdan” çeşitli kullanış yerleri olan bîr sözcüktür.
1 Cari Hesap Cüzdanı;
Yerine göre alacaklı ve borçlu, cari hesaplar için ve müşterinin aldığı ve ödediği paraların izlenmesinde kullanılabilen küçük defter. Bu cüzdanlar; Banka şubesinin adından başka, hesap numarasını, hesap sahibinin adı ve soyadını gösterir, diğer yandan İşlem tarihi, çekilen, yatırılan, kalan kolonları île açıklama ve yetkili paraflar kısmını kapsar. Buna “cari hesap defteri” de denir.
2 Hesap Cüzdanı;
Bir banka veya diğer mali ve ticari işletmelerin müşterisiyle ya da iki İşletmenin birbiriyle karşılıklı işleyen alacaklı veya borçlu hesaplarının kaydına yarayan karnedir. Bankalarda kullanılan mevduat, tevdiat, tasarruf, aile cüzdanı ve diğer adlarla kullanılan hesap cüzdanları bu niteliktedir.
3 Maaş Cüzdanı;
Hizmet karşılığından çok belli zamanlarda alınacak emekli, dul, yetim ve buna benzer aylıklar için istihkak sahiplerinin kimliğini, aylık miktarını, ödeme zamanlarını gösteren ve ödemeleri belgelemek için ayrıca içerisine kuponlu yapraklar da konulabilen karnedir.
4 Para Cüzdanı;
İçine kâğıt para veya kıymetli kâğıtlar konarak cepte taşınan çantadır.
5 Senedat Cüzdanı;
Hem bir muhasebe terimidir hem de Banka ve ticarethanelerde, iskonto, tahsil ve teminat senetlerinin saklanmasına yarayan içi aylara göre bölmeli körüklü büyük çantalara verilen addır. Gerçek anlamda portföy olarak söylenmesi daha uygundur. Esham ve tahvilat Cüzdanı, Diğer menkul değerler cüzdanı da bu niteliktedir. Ve bu portföyler kasalarda saklanır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 1 = 1