CİRONUN VADEDEN SONRA YAPILMASI

Vadenin geçmesinden sonra yapılan ciro, vadeden evve! yapılmış ciro hükmündedir. Ancak, ödememe protestosundan veya bu protesto süresinin bitiminden sonra yapılacak ciro ise, alacağın devri temliki niteliğinde sayılır (T.K. 602/1).
Vade geçtikten sonra protesto edememiş veya protesto süresi geçmemiş ise, vadeyi izleyen kısa bir süre için senedin sürüm kabiliyetinin uzamış olduğunu kabul etmek gerekir. Senedin ödeme gününde ve onu izleyen iki iş günü içerisinde ödememe protestosu çekilmemişse senet sürüm kabi liytini koruyor sayılır. Bu bakımdan bu süre içinde yapılan ciro gerçek bir ciro niteliğindedir. Örneğin;
Bir senet 20 Nisanda ödenecektir. Hamil 21 Nisanda başkasına ciro etmiştir. Şa yet hamil önce muhataba ibraz edip ödeme mezlikten protesto çekmiş olsaydı 21 Nisanda yaptığı ciro alacağın devri temliki hükmüne girerdi. Protesto çekmemiş ise bu ciro, vadeden önce yapılmış sayılan normal bir ciro olurdu. Çünki, henüz protesto çekmek için belli olan süre (iki iş günü) geçme miştir. Hamil bu senedi 24 Nisanda ciro etseydi, artık protesto edip etmediğine bakılmaksızın, cironun niteliği alacağın devrinden ibaret kalırdı. Protesto süresi de geçmiştir.
Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro, protestonun çekilmesi için belli olan sürenin geçmesinden önce yapılmış sayılır (T.K. 602/2).
Bilindiği üzere, ciroya tarih koymak zo runluğu yoktur. Tarihi atılmamış cirolar da geçerlidir. Şu halde tarihsiz bir cironun ne zaman yapıldığını anlamak olanaklı değildir.
Kanun, bu ciroyu, vadeden önce yapılmış sayıyor. Meğerki böyle olmadığını, parayı ödeyecek kişi kanıtlayabilsin.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*