CİRODA HAK SAHİPLİĞİ

Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kimse, son ciro beyaz veya açık ciro olsa
bile, kendi hakkı müteselsil ve birbirine cirolardan anlaşıldığı takdirde selahiyetli hâmil sayılır (T.K. mad. 702/1).

Burada dikkat edilecek nokta, cironun muntazaman sıralanmış olması ve öylece hâmile geçmesidir. Yoksa aradaki bir ciro atlamış olup da başka birinin eline geçerse, çeki bu şekilde eline geçiren kimse elbette hak sahibi sayılamaz.

Cirolar tam olarak yazılmış bulunuyorsa, haksız olarak çeki elinde bulunduran hâmil, ciroda gösterilen lehda rın kendisi olduğunu kimliğiyle isbat etmek zorunda kalacaktır. Yalnız beyaz cirolar tehlikelidir. Beyaz cirolu bir çeki her nasılsa eline geçiren bir kimse bunu pekâlâ kendi lehine doldurur.

Çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir (T.K. mad. 702/2). Cironun çizilmesi nasıl olur? Ciro, daha yapılırken ve yapıldıktan sonra çeki elinde bulunduran hâ mil tarafından çizilebilir. Onu izleyen başka bir ciro yazılmış olurki, arada çizilen cironun bir hükmün kalmaz.

Bir beyaz ciroyu, diğer bir beyaz ciro takip ederse bu son ciroyu imzalayan kimse (hamil) çeki beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır (T.K. mad. 702/3).

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*