CARİ HESAP TARİFİ VE MAHİYETİ

Bir çok Bankacılık işlemlerinin yapılmasında önemli bir fonksiyonu olan Temel hesaplardandır. Cari hesapların iktisadi hayatta, ticaret alanında ve bankacılık işlerinde büyük yararları vardır. Çünki cari hesaplar aracılığı ile borç ve alacakların mahsubu ve çekle işlemesi bakımından da bir ödeme kolaylığı yaratılmış ve böylece nakdi ödeme külfetleri ortadan kaldırılmıştır.
Cari hesap iki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerin deki alacaklarını ayrı ayrı istemeyip bunları kalem kalem borç ve alacak şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiyeye göre durumu tespit etmeleridir. Bu ise sözleşme ile olur (T.K. 87/2).
Cari hesaplar çeşitli yönlerden sınıflara ayrılabilir
1 Cari hesaba, faiz tahakkuk ettirilirse faizli, ettirilmezse faizsiz Cari Hesap denir.
2 Devamlı alacaklr bakiye veriyorsa alacaklı, borç bakiyesi veriyorsa borçlu cari hesap adını alır. Borçlu Carı hesabın alacaklı duruma geçmesi mümkündür. Ama alacaklı bir çari hesabın borç bakiye vermesi, karakterine uygun değildir. Açık Kredi şeklini alır ki bu da ayrı hukuki prosedüre ve sözleşmeye gerek gösterir.
3 Cari hesap, kefil veya maddi teminat alınmaksızın, şahsi taahhüde dayanarak açılmışsa açık kredi, kefil veya, menkul yada gayrimenkul teminat alınarak açılmışsa teminatlı borçlu cari hesap olur.
C KOŞULLARI
Cari hesaplarda faiz, Hamburg, direkt veya endirekt (onlara bak) metodlarıyla hesap edilir, üç aydan aşağı olmamak üzere hesap edilen faiz ana paraya eklenebilir (T.K. 94/1). Yani faizin faizi de cari hesaba yürütülmüş olur (bileşik faiz).
Geçirilen alacak ve borç kalemleri ayrıl maz bir bütün teşkil eder. Cari hesap kapatılmadan önce taraflardan hiç biri alacaklı veya borçlu sayılamazlar. Tarafların hukuki durumu, hesap kesilmesiyle belli olur. Cari hesabın tasfiyesinde, kabul edilen bakiyeye veya faiz bakiyelerine, hesap hatalarına, hesaba geçirilmiş olan kalemlere veya müker
rer kayıtlara ilişkin hususlarda zamanaışımı beş yıldır.
Cari hesaplar, bankacılık açısından Para yatıran veya çeken kimselerin borç ve alacak durumlarını belirten kayıtlardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*