Büyükannelere 425 Tl Bebek Bakım Parası

Büyükannelere 425 Tl Bebek Bakım Parasını açıklayan Müezzinoğlu annenin çalışıyor olması şartı ile 3 yaşını doldurmayan torununa bakan büyükanneler 12 ay 425 TL karşılıksız maddi destek verileceğini söyledi. Bu uygulama ile annane ve babaannalerin hem kesesine hem de torunları ile daha uzun ve iyi vakit geçireceklerdir. Bu uygulama ilk önce Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep illerinde uygulamaya konulacak. bakan 1 yıl düre ile bu illerde uygulamanın devam edeceğini verimli olması durumunda diğer illerimizde de uygulamanın hayata geçireleceğini söyledi. Bu uygulamadan yararlanabilecekler için aranan şartlar arasında çocuk bakım parasını alacak olanlar; Anne ve baba sigortalı bir işte çalışıyor olması gerekli ve çocuğunda 3 yaşını doldurmuyor olması gerekmektedir. Aranan kriterler olarak bilinen en belirleyici unsurlardan biridir.

Büyükannelere 425 Tl Bebek Bakım Parası başvuru esnasında verilecek olan bilgilere dikkat ederek başvurunuzu tam olarak ve doğru bir şekilde yapmaya özen gösteriniz.Büyükannelere 425 Tl Bebek Bakım Parası uygulamasında temel kriterlerimiz olacak. Bunlardan ilki, annenin geriye dönük asgari bir yıllık sigortalı olması. Ardından, annenin iki asgari ücretten daha az geliri olması ve ailenin de toplam geliri üç asgari ücreti geçmemesi. Gelir düzeyi düşük olan aileler üzerinden gitmeyi planlıyoruz. Projenin maddi boyutu bin aile için yaklaşık 6 milyon. Bu ücretin yarısını İŞKUR olarak biz üstleniyoruz, diğer yarısını da paydaşlarımız üstleniyor” dedi.
Başvuru şartları şunlardır:

- Türk vatandaşı olmak,
– Belirlenen illerde ikamet ediyor olmak,
– Çocuk ve annenin aynı evde, büyükannenin ise aynı il sınırları içinde ikamet ediyor olması,
– Başvuru tarihi itibarıyla bakımı üstlenilecek çocuğun 3 yaşını doldurmamış olması
– Annenin en az 18 yaşında olması,
– Annenin özel sektörde, iş sözleşmesine tabi ve sigortalı olarak bir işte fiilen çalışıyor olması ve destek süresi
boyunca işten ayrılmaması (sigortalı adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na en az 360 tam gün prim ödenmiş olmalıdır.),
– Annenin 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen analık hali izin süresini (doğum sonrası 8 hafta) geçirmiş olması ve
başvuru tarihinde fiilen çalışıyor olması,
– Anne ve babanın ücret gelirinin belirlenecek üst sınırı aşmaması,
– Annenin işvereni ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlık ilişkisinin bulunmaması,
– Karşılıksız desteğin verildiği süre boyunca çocuk bakımı amacıyla ayrıca bir bakıcı istihdam edilmiyor olması,
– Büyükannenin çocuk bakımını engelleyecek fiziksel veya ruhsal rahatsızlığının bulunmaması.

Büyükannelere 425 Tl Bebek Bakım Parası_1.jpg

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*