BÜTÇE

Fransızca küçük çanta anlamına gelen “bougette” kelimesinden İngilizce’ye ”buget” olarak alınmıştır. Devlet bütçesine bu adın verilmesi İngiliz hazine bakanlarının yıllık hesapları parlamentoya küçük bir çanta içinde getirmelerinden ileri gelmiştir.
Bütçe; modern toplumlarda devletin mail faaliyetini önceden saptayan bir plan içinde yürütmek için yapılan, devletin belli bir dönemde, genellikle bir yıl içinde yapacağı harcamaları ve sağlayacağı gelirleri tahmini olarak gösteren ayrıntılı bir cetveldir. Bir çeşit plan demektir. Aynı zamanda bütçe, gelirleri toplamak, gider ve harcamaları yapmak yetkisini de ihtiva eder. Bütçenin nitelikleri
a) Bütçe belli bir zaman için hazırlanır. Belli dönem bir yıldır. Adına “mali yıl, akçalı yıl” veya “bütçe yılı” denilir. Ayrıca istisnai olarak daha kısa veya daha uzun dönemler için de bütçeler hazırlanabilir.
b) Bütçe tahmin esasına dayanır. Belli bir dönem içinde yapılacak harcamalarla elde edilecek gelirlerin miktarı önceden tahmin edilir.
c) Bütçe denk olmalıdır. Maksat, belli bir zaman dönemi içinde harcamalarla, gelirlerin dengeli olması gerekmektedir. Aksi halde yıl sonunda bütçe açığı ile karşılaşılır.
d) Bütçenin önceden onaylanmış olması da lazımdır. Yoksa uygulamaya geçilemez.
Bütçe, devlet dairelerinin ve bunlara bağlı kuruluşlarının geleceğe ilişkin harcama ve gelirlerine ait ise “Genel Bütçe”, Demiryolları, Tekel, P.T.T. gibi kamu kuruluşlarına aitse “Katma Bütçe”, Özel İdare, Belediye, Köy bütçeleri şeklinde olursa “özel bütçe” adını alır. Bunların ayrı ayrı hazırlanma şeklî ve tabi olduğu şartlar vardır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


76 − = 74