BÜRO

Büro genel anlamıyla, içinde yapılacak işin niteliğine göre gerekli demirbaş ve diğer yardımcı araçlarla düzenlenmiş bir iş yeri veya “çalışma yeri” demektir.
Bugünkü genişlemiş ve gelişmiş iş hayatında bürolar; modern büro şekline dönüşerek; kolay, çabuk, rasyonel ve düzenli çalışmayı sağlayan bütün gerekli tesisleri kapsayan ideal bir çalışma yeri olarak nitelendirilebilir.
Modern bir büroda rahat çalışmayı sağlamak için ışıklandırma, gürültüyü azaltma, havalandırma ve yeterli ısıtma konularına önem verilmelidir. Örneğin; ışık’ın mümkün olduğu kadar tabii olmasına dikkat etmek gerekir. Işığın geliş ve yansıma (işlerin daima sağ elle yapılması prensibine göre) yönü, gölge düşmeyecek şekilde sol arkada olmalıdır, içten ve dıştan gelecek gürültüleri önleme çareleri düşünülmeli, havalandırma ve ısıtma için binanın özelliğine göre gereken tedbirler alınmalıdır.
Büroda iç düzenin önemi vardır. İyi bir iş verimini sağlamak için bürolar, iç bölmeler bakımından sade ve pratik esaslara göre tertiplenmelidir.
Bir arada çalışması gerekli birçok servisleri içine alan büyük bir büroda; servislerin birbirlerinin işlerini kolaylaştıracak şekilde yerleştirilmesi, büro şefinin de bunların tümünü gözönünde tutabileceği bir yerde yerleşmesi gerekir. Modern bir büroda bu ayırma camlı bölmelerle sağlanır. Bu bölmeler gidiş gelişi ve günlük kâğıtların dağılımını kolaylaştırır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*