Broker, Dealer ve Jobber ne demektir ?

Borsaya ulaşan emirler karşılanırken önceliklerin belirlenmesinde sırasıyla şu kurallar uygulanır.
1)Fiyat önceliği kuralı: Daha düşük fiyatlı satım emirleri, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden, daha yüsek fiyatlı alım emirleri, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşıla mr.
2) Zaman önceliği kuralı: Fiyat eşitliği halinde sisteme zaman açısından daha önce girilen emirlerin önceliği vardır. Bu emirler ilk olarak işlem görür.
Soru 64: Üyeler ile müşteriler arasındaki yükümlülükler karşılıklı olarak nasıl yerine getirilir ?
Borsa üyelerine verilen satım emirleri süresinde gerçekleştirilmediği takdirde, satım emri verenler tarafından teslim edilen menkul kıymetler veya bunu temsil eden belgeler kendisine tebliğinden itibaren emri veren tarafından ilgili üyeden geri alınabilecği gibi, giderleri emri veren tarafından karşılanmak suretiyle istediği yere de gerekli tedbirler alınarak gönderilir. Bu koşullarda alım emirleri gerçekleşemediği takdirde ilgili üye, varsa aldığı kaparoyu derhal emri verene geri veya istediği yere gönderir, para yatırılırken emir gerçekleşmediği takdirde paranın gönderileceği yer belli edilmişse durumun kesinleşmesiyle belirlenen yere gönderilir. Bunun için yapılan giderler müşteriden alınır. Emrin süresinde gerçekleşmemesi durumunda yönetim kurulun’ca üyenin ilk kusurununbelirlenmesi halinde müşterinin uğradığı zarar yönetim kurulun’ca belirlenir ve ilgili borsa üyesinden zararın 3 iş günü içinde tazmini yazılı olarak istenir. Tazmin edilmezse borsa üyesinin yatırdığı teminattan karşılanır..
Soru 65: Müşterilerin emri, borsaya ulaştırılmadan önce hangi yükümlülükleri vardır ?
Borsa üyeleri, alım emri verenlerden kaparo ya da teminat veya satın alınmak istenen menkul kıymet tutarının tamamının makbuz karşılığında ödenmesini, satım emri verenlerden satmak istedikleri menkul kıymetlerin yada bunları temsil eden belgelerin kendilerine veya temsilcilerine teslim belgesi karşılığında teslimini, müşteri emrini borsaya intikal ettirmenin ön koşulu olarak isteyebilirler. Kaparo, peşin tahsil edilen bedel veya teslim alınan menkul kıymetler ya da bunları temsil eden belgeler, işlem gerçekleşmediği takdirde en geç 1 iş günü içinde müşteriye iade edilir. İşlem gerçekleştiği takdirde kaparo veya peşin tahsil edilen bedel alış bedelinden mahsup edilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*