Britanya Neden Avrupa’dan Ayrılmamalı

Referandumdan ayrılma kararının çıkması bir felaket olacaktır ve nihayetinde, parçalanmış bir kıtanın savaşın maddi yıkımından hızla kurtulmasını, Almanya ile Fransa arasındaki kanlı rekabetin mucizevi bir şekilde tarihin çöplüğüne atılmasını sağlayan İkinci Dünya Savaşı sonrasının bütün siyasi ve güvenlik yapılarını tehlikeye sokacaktır. AB tüm kusurlarına rağmen muazzam bir başarı elde etti. Bir zamanların ihtiyatlı devletleri arasındaki sınırlar büyük ölçüde ortadan kalktı.

Avrupa içi ticaret arttı. Ortak para birimi sayesinde, euro’yu benimseyen 19 ülke arasında sermaye en ufak bir engelle karşılaşmadan akıyor. Berlin Duvarı’nın çökmesinden bu yana AB, Doğu Avrupa’nın eski komünist devletlerinin liberalleşmesi ve demokratikleşmesi için büyük bir güç oldu. Ama AB’nin evrilişinde hoşnutsuzluk yaratan pek çok nokta bulunuyor. Brüksel’deki AB bürokrasisi yolsuzluk skandallarıyla kuşatılmış durumda. AB “muzun ne olduğunun tanımlanması” gibi birçok önemsiz, kullanışsız ve saçma mevzuatın fışkırdığı bir volkan gibi çalışıyor. AB’nin antitröst uygulamaları, sık sık ve boğucu bir şekilde yenilik karşıtı sonuçlar üretiyor. Çok sayıda Avrupalı lider ve bürokrat yüksek vergilere adeta bağımlı. Yaratıcılarının politik işbirliğinin artmasıyla bir serbest ticaret bölgesi- ne dönüşmesini hayal ettiği AB’nin evrimi, bunun çok ötesine geçti ve kıta liderlerinin zorlamasıyla fiili bir politik birliğin, bir tür Avrupa Birleşik Devletleri’nin inşasına girişildi. Maalesef bu dayatma, atılan her adımda yönetilenlerin onayı alınmadığı için yabancı düşmanı siyasi partilerin yükselişine yol açtı. Şu anda İngiltere’de (ve başka yerlerde) sayıları hızla artan AB muhalifleri için daha da sıcak bir mesele göçmenler. Ekonominin pek canlı olmadığı bir ortamda bu gelişme toplumsal gerilimi daha da artırıyor.

Ama AB dokusunun parçalanmasının en önemli faili ekonomik durgunluk. O zaman neden Britanya AB’de kalmalı? Britanya’nın AB’den çıkması, şu anda bile AB’yi tehdit eden parçalanma kuvvetlerini besleyecek; tatsız politik ve ekonomik sonuçlar yaratacaktır. Parçalanma zaten güçlenmekte olan korumacılığı ve aşırı milliyetçiliği daha da alevlendirecektir. 1930’lar, bütün bunların nelere yol açabileceğinin delili. Britanya’nın AB’den çıkması, Birleşik Krallık’ı da tehlikeye atacaktır: lskoçya 2014’te ayrılmanın eşiğine geldi. İskoçlar AB’de kalmak istiyor ve Britanya’nm AB’den çıkma ihtimali bile ayrılıkçı güçleri yeniden harekete geçirmeye yetti. Ayrıca Kuzey İrlanda’da her zaman kırılgan olan barışın da bu süreçte riske girebileceğini unutmamalıyız. Ayrıca Britanya’nın birlikten çekilmesini savunanlar, adanın geri kalan 27 AB ülkesiyle mevcut serbest ticaret ilişkilerini sürdürebileceğini varsayıyor. Bu biraz zor. AB üyesi olmayan Norveç ve İsviçre, bu devasa pazara erişim için çeşitli harçlar ödemek ve AB mevzuatının büyük bir bölümüne uymak zorunda kalıyor.
Britanya Neden Avrupa'dan Ayrılmamalı _3.jpg
Ayrıca AB çıkmak isteyen diğer ülkelere bir uyarı olarak Britanya’nın birlik pazarına erişimini özellikle yüksek maliyetli hale getirebilir. Dahası AB’nin dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları var. İhracat gelirine hatırı sayılır bir bağımlılığı bulunan Britanya’nın bu devletlerle yeniden anlaşmak için masaya oturması gerekebilir ama bu sefer elinde dev Avrupa pazarı kozu olmadan. Britanya, Avrupa’ya sırt dönmek ve bu arada kendini de yoksullaştırmak yerine bunun tam zıddını yapmalı: AB’de kalmalı ve birliğin reformu için agresif, ısrarcı ve iyi düşünülmüş bir diplomatik kampanya yürütmeli. Almanya ve Fransa buna karşı çıkacaktır ama Londra, diğer üyelerin, Polonya ve birçok Doğu ve Orta Avrupa ülkesinin yanısıra Letonya, Estonya ve Litvanya gibi Baltık ülkelerinin desteğini alabilir. Bunların tamamı, kıtanın kendini içinde bulduğu habis ekonomik tekdüzelikten kurtulmak istiyor. Britanya reformlara öncülük yaparak zaten indirdiği vergileri daha da aşağı çekerek son altı yılda 1 milyondan fazla işçiyi çıkardığı kamu sektöründeki küçülmeyi ekonomik büyümeye taze kaynak yaratmak amacıyla devam ettirerek diğerlerinin takip edebileceği bir modele dönüşmeli. Britanya 1940’ta medeniyeti kurtardı. Bunu dipsiz bir uçurumun eşiğine gelmeden önce bir kez daha yapabilir.

Maybe You Like Them Too

Yorum Yaz

− 6 = 1