Boşanmış Dul Kadına Devlet Sosyal Yardımı 2020 İmkanları

Sosyal Yardımlaşma Vakıflarının eşi ölmüş dul kadınların dul aylığı adıyla vakıf tarafından belirli ödenekleri bulunmaktadırbu Ödeneklerden yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu ödeneğin ücreti 2 ayda bir ödenmesi koşoluyla 550 TL dir.

Eşinden boşanan ve dul kalan kadınlarımız içinde Vakıflar,Kaymakamlıklar ve Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığı ile eşinden boşanmış kadınlara yapılan yardımlar vardır ve halen de devam etmektedir. Bu konuyu biraz daha açarsak eşinden boşanmış dul kadınlar anne ve babalarının sosyal güvenlik imkanlarından yararlanabiliyorlar.

Yani anne ve babası hayattaysa onların Genel Sağlık Sigortasından istifade ediyorlar. Anne ve babaları hayatta değilse bu sefer hem Genel Sağlık Sigortasından hem de yetim aylığı alabilirler. Fakat 1 veya 2 yıl için evlilik ödeneği almışlarsa eğer evlilik ödeneği süresi bitene kadar yetim aylığını alamazlar. Genel Sağlık Sigortasından faydalanabiliyorlar.

Boşanmış dul kadın yetim aylığını kendi işyeri varsa, çalışansa ya da SSK’lıysa yetim aylığı alamazlar. Yeti aylık yüzdeleri aynen şöyledir.
. Boşanmış eş % 75
. Memur olan veya memur emekli aylığı alan dul eş % 50
. Dul eş % 50 ve iki çocuk % 25
. Dul eş ve üç ya da daha fazla çocuk eş % 50 çocuklarda diğer % 50 yi eşit bölüşelicek

5510 sayılı kanun hükmün de 1.Ekim. 2018 de çıkan kanunla boşanma sonrası boşandığı eşi ile aynı evde oturursa ve SGK memurları tarafından tespiti yapılırsa bu durum haksız kazanca girdiğinden dolayı alınan yetim aylığı kesilir ve aylığı geri ödemekle yükümlü duruma düşer. Ayrıca Cumhuriyet savcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılığa girmesinden dolayı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çalışmalarını sürdürür. Bu durum İller de Valilikler İlçe de ise Kaymakamlıklar tarafından kurulmuştur. Çok fazla yardımlarda bulunuyor.
3924 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında yardıma muhtaç olan kişilere her türlü yardım yapılmasını sağlamaktadır.

Bu yardımların içinde nakdi yardım, yakacak yardımı, barınma yardımı sağlamaktalar. Nakdi yardım için T.C fotokopisi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılacak sorgu izninin imzalanması ve bunları destekleyeci belgeler istenmektedir. Nakdi yardımın sınırı muhtaçlık sınırı üzerinden 483 TL dir. Yakacak yardımı adı altında Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından hazırlanıp paketlenen kömürler talep durumunda adrese teslim sistemi ile muhtaç kişinin belirtilen ev adresine teslim edilmektedir.

Bu yardım içinde muhtaçlığınızın Mütevelli Heyet Kararı ile sabit olması gerekmektedir. Barınma yardımı için istene belgeler nüfus cüzdanı, barınmak için ihtiyaç raporunun olması. Tapu kaydı ile birlikte vakfa dilekçe vermek sureti ile yardımda faydalanabilir. Ayrıca Belediyelerinde boşanmış ve mağdur durum da bulunan kadınlara Belediyelerde Sosyal Yardımlaşma ve Beyaz Masa gibi birimler bulunmaktadır. Bu birimler kişilerin muhtaçlığını tespit ve adres ve kimlik tespit çalışmalarını yürütür. STK’larla beraber mobilya, giysi, ev eşyası yardımlarını toplar ve ihtiyaç sahiplarine teslim ederler. Bu desteklerin haricinde boşanmış dul kadına yoksulluk nafakası verilmektedir. Bunlardan başka KADEM, MOR ÇATI, Kadın Haklarını Koruma Derneği boşanan kadına Devlet Destekleri ve Maddi Yardımlar da bulunmaktadırlar.

Yorum Yaz

5 + 4 =