Borsamızda Insider trading yapılıyor mu?

Hemen belirtelim ki, bu konu yıllar önce kanunla düzenlenmesine rağmen gelişmiş ülkelerin borsalarında sık sık “insider trading” olaylarına rastlanmaktadır. Bu fiili işleyenlere çok ağır parasal ve hapis cezası verildiği halde, içeride öğrenenlerin ticaretinin devam ettiğini hatırlatırsak bizim borsadaki durumu daha iyi anlayabiliriz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi konunun yasal düzeyde ele alınması, ancak çok kısa süre önce gerçekleşmiştir. Dolayısıyla cezalandırılan kişilere doğal olarak bugüne kadar rastlanmamıştır. Ancak bu diğer borsalarda olduğu gibi bizim borsada da içeriden öğrenenlerin ticaretinin yapıldığını söylememiz mümkündür. Bu en azından teorik olarak mümkündür, sermaye piyasamızın bugünkü yapılanmasından dolayı mümkündür. Nasıl mı? Borsada çeşitli holdinglere bağlı şirketlerin hisse senetleri işlem görmektedir, öte yandan hemen her holdingin bir bankası ya da aracı kurumu bulunmaktadır. İşte holdinglere bağlı bu aracı kurum ve bankalar, hisseleri bonoda işlem gören kardeş şirketlerin ara dönem ve yıl sonu bilançolarından ve sermaye artışlarından ve diğer bilgilerden, sıradan yatırımlara göre çok daha önce haberdar olmakta ve duruma göre hisseleri toplamakta veya elden çıkartmaktadırlar. Bunu bütün aracı kurum ve bankaların yaptığını iddia etmiyoruz ama isteyen ku rumların rahatlıkla bu filili yapmaları mümkündür. Tabi şirketle ilgili bilgiler, borsa kanalıyla yatırımcıya ulaşıncaya kadar iş işten geçebilmektedir.
Bu arada yine hisse senedi borsada işlem gören şirketlerin üst düzey yöneticileri (yönetim kurulu başkanı ve üyeleri gibi) hatta çaycıları ve şoförleri bile ilgili şirketin bilgilerine
herkesten çok daha önce sahip olması ve insider trading yapması mümkündür. Nitekim bu tür iddalar borsada sık sık dile getirilmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*