Borsadan para kazanmak

Firma analizi:
Genel ekonomi ve endüstri analizinin yapılmasından sonra, yapılması gereken incelemeden biri de firma analizidir. Firma analizi yapılırken firmanın ürettiği ürüne, kullandığı teknolojiye ait niteliklerin, şirketin ünvanı, mazisi ve şöhreti, sermayesi, ihtiyatları, personel sayısı, işçi işveren ilişkileri, sendikanın tavrı ve yapısı, yöneticilerin kişilikleri, öğrenim durumları, iş tecrübeleri, geçmiş yıllardaki performansları, şirketin kapasitesi ve cirosu, ihracat imkanları, faydalandığı teşvikler, yeni yatırım projeleri, sermaye artırımı ihtimali ve imkanları, yeniden değerleme fonu, rakipleri karşısındaki durumu, maliyetleri ve karlılık durumları, dışa bağımlılık durumu ve kar dağıtım politikası gibi konulara bakılması gerekir.
Firma analizi yapılırken araştırması gereken önemli konulardan biri de mali oranlardır ki bunlarda; likidite oranları (cari, likit ve nakit oran gibi) faaliyet oranları (olacak devir hızı,stok devir hızı, toplam varlık, devir hızı gibi) finansal oranlar (toplam borç/toplam varlık oranı, toplam borç/özsermaye oranı gibi) faiz karşılama oranı ile karlılık oranları (brüt satış karı, özsermaye karlılığı, toplam varlık karlılığı, fiyat/kazanç oranı ve nihayet piasa değeri/ defter değeridir.
2) Teknik analiz yöntemi:
Teknik analiz yaklaşımına göre hisse senetlerinin fiyat oluşumlarında ekonomik faktörlerin rolü çok az ya da hiç yoktur. Bu nedenle teknik analizciler, hisse alım satımına karar verirken, o hisse senedinin borsadaki geçmiş dönemde izlediği trende, yani performansa, kooperatif fiyatına ve işlem mikDtarı na, başka bir ifadeyle arz ve talebine bakarlar. Teknik analiz yaklaşımında, şirketin hangi sektörde ve nasıl faaliyet gösterdiği önemli değlidir. Önemli olan, şirketin borsada nasıl bir performans gösterdiğidir.
Son zamanlarda ülkemizde de en çok kullanılan teknik analiz araçlarının bazında grafikler gelmektedir, teknik analizciler, bu alanda geliştirilen grafiklere bakarak, hisse senedinin bundan sonra takip edeceği trendi tahmin etmeye çalışırlar. İşte bu aşamada önemli olan fiyatların yükseldiği ve düşüş eğilimine gireceği noktada (tepe nokta) satmak, fiyatların düştüğü ve yükseliş trendinin başlayacağı noktada (dip nokta)”alım yapmaktadır.
Teknik analiz, bazı varsayımlara dayanır. Bunlar;
a)Bir hisse senedinin piyasa fiyatı, arz ve talebe göre belirlenir.
b) Hisse senedinin fiyatını belirleyen arz ve talep, rasyonel (akılcı) faktörlerin yanısıra psikolojik faktörlerden de büyük ölçüde etkilenir.
c) piyasadaki küçük dalgalanmalar bir kenara bırakılırsa, hisse senedi fiyatları uzunca dönemler süren belirli trendler izlerler.
d) Trenddeki değişimler, arz ve talepteki kaymalardan dolayı ortaya çıkar.
e) Hangi sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın, arz ve talepteki kaymalar er veya geç, pazar hareketlerinin kaydedildiği
grafikler aracılığıyla belirlenebilirler.
f) Bir takım fiyat hareketleri,zaman içinde tekrarlanma eğilimi gösterirler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*