Borsada Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) tanıtır mısınız?

Sermaye Piyasası Kurulu, biri başkan biri başkan vekili olmak üzere 7 üyeden oluşur. Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanır. Merkezi Ankara’dadır. Gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir. Kurul’un İstanbul’da bir temsilciliği bulunmaktadır.

Kurul’un ilgili Bakanlık, Hazine Müsteşarlığı nin bağlı bulunduğu bağlı bulunduğu bakanlıktır. İlgili Bakanlık, Kurul’un yıllık hesapları ile her türlü işlemlerini denetlemeye ve gerekli gördüğü önlemleri almaya yetkilidir. Denetim sonuçları ile bunlara ilişkin işlemler ve alman tedbirleri gösterir bir rapor Ku rul’un yıllık faaliyet raporu ile birlikte Maliye Bakanı tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulur.

SPK’nın ilk üç başkanı İsmail Türk, Mehmet Şükrü Tek baş ve Yaman Aşıkoğlu’dur. Başkanlık görevini halen Ali İhsan Karacan yürütmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*