Borsa’da Satış Yöntemi

Sermaye piyasası araçlarının halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı üzerine BİST yönetmeliği çerçevesinde Borsa’da yapılabilir. Satışın Borsa’da yapılabilmesi , satıştan en az 20 işgünü önce Borsa tarafından gerekli görülen belgelerle Borsa’ya başvurulması, başvurunun Borsa Yönetim Kurulu tarafından kabulü ve ilan edilmesi ile mümkündür.

Yorum Yaz

8 + 2 =