Borsada riskli sektörler

Yatırım yapmaya karar veren yatırımcı hangi risklerle karşı karşıyadır?
Hemen belirtelim ki sermaye piyasası ve onun örgütlen ve sektörün durumunu araştır. Ayrıca, şirketin yöneticileri hakkında da bilgi sahibi olun. Çünkü şirketin kara ya da zarara geçmesinden yöneticilerin çok büyük rolleri vardır. Bu nedenle hisselerini aldığınız şirketin kimin elinde olduğunu bilin. Hisselerini aldığınız şirketin faaliyetleri ile ilgili haberleri takip edin, şirketin rakiplerini ve sektörün durumunu inceleyin.miş birimi olan borsada kazançla risk kardeş durumdadır. Bir menkul değerden belli bir verim sağlamak isteyen yatırımcı için risk, ileride sağlayacağı reel (gerçekleşen) getirin, hedeflenen getirinin altına düşme ihtimalidir.
Yatırımcı için başlıca riskler şunlardır:
1) Faiz oranı riski : Ekonomideki gelişmeler sonucunda faiz oranlarının yükselmesi, hisse senetlerinin değerini olumsuz yönde etkiler.
2)Enflasyon riski : Fiyatlar genel düzeyindeki yükselme, yani enflasyonun yükselişe geçmesi de borsayı olumsuz etkiler. Çünkü, eflasyonist ortamda özellikle Imevduat faizlerinin de yükseltilmesini zorunlu olur, ki bu oranı, bazen enflasyon oranında, bazen bu oranın birkaç puan üzerindedir. Tabiatiyle bu duru, paranın bir bölümünü mevduata kaydırabilir.
3) Piyasa riski: Sermaye piyasasında, geçerli bir ekonomik neden dayanmadan daha ziyade psikolojik etkiler nedeniyle finansal varlıkların fiyatlarında düşüşler meydana gelebilmektedir. Önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan bazı siyasi olay ve gelişmeler borsayı etkiler.
4) Fanansal risk : Şirketin varlıklarını finanse etme şeklinde doğan bir risktir. Sermaye piyasası içinde yer alan kaynaklar sabit bir yük getirdiği takdirde, karlılık oranlarında dalgalanmalar meydana gelebileceği gibi mali yükümlülüklerin yerine getirilmesinde de risk yaratabilmektedir.
5) İş riski : Bir şirketin satışları ve faaliyet geliri üzerinde olumsuz yönde etki yapabilecek grevler, zevklerin değişmesi, yoğun rekabet, hammadde sağlanmasındaki güçlükler iş riskini oluşturur.
6) Yönetim Riski : Hiç kuşku yok ki, şirketin satışları ve karlılıkları veya zararları yani performansını (başarısı veya başarısızlığı) ile yakından ilgilidir. Bu nedenle şirketin yönetim kadrosunun performanısı da hisse senetlerinin yatırım riskini etkiler.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*