Borsa’da oluşan fiyatlar ve gerçekleşen işlemler hangi durumlarda iptal edilir?

Aşağıdaki koşulların mevcudiyeti durumunda ,Borsa Başkanı bir veya daha fazla Borsa üyesinin başvurusu üzerine re’sen (doğrudan) oluşan fiyatları ve bu fiyatlar üzerinden gerçekleşen işlemleri ipteal edebilir:
1) Oluşan fiyatlar ve gerçekleşen alım satım işlemlerinin belirlenmesini sırasında maddi hata (örneğin gerçekte 10.000 lira olması gereken alım ya da satım emrinin daha yüksek ya da daha düşük yazılması gibi) yapılmışsa .
2) Bir menkul kıymetin fiyatının ,alıcısı ve satıcıların işbirliği sonucu ve /veya sözkonusu menkul kıymeti ihraç eden ortalığın (şirketin) mali ekonomik durumuyla ya da bu durumda n beklenen gelişmelerle uyuşmayan bir piyasaya belirlendiği , yani yapay piyasa oluşturduğu veya oluştuğu belirlenmişse ,
3) Bir üyenin ,bir veya daha çok seans boyunca herhangi bir menkul kıymet için, sözkonusu menkul kıymetin gerçek piyasa değerini yansıtmayacak bir yapay fiyat oluşturacak , bir biçimde sürekli olarak daha düşük fiyatlarda satın emirlerini borsaya intikal ettirdiği belirlenmişse işlemler iptal edilebilir.
İptal karaları .verildikleri günü izleyen ilk iş günü çıkan Borsa Bülteni’nde ve Borsa’da ilan edilir. İkinci ve ücüncü maddelerdeki husuların belirlenmesi durumunda , ilgili üye veya üyeler hakkında disiplin kovuşturması yapılır. Konu ile ilgili ortaya çıkacak zarar, ilgili üye veya üyelere tazmin ettirilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*