Borsa’da işlem gören şirketlerin hisse senedi fiyatlarının en fazla yükselme ve en fazla düşme limiti neye göre belirlenir ?

Borsada kota olarak alınmış menkul kıymetler için teşekkül ettirilen pazarlarda arz ve talebin karşılaştırılması , ancak Borsa Yönetimi tarfaından belirlenen yöntemle tespit edilen fiyat aralıkları içinde verilen fiyatlara yapılır.
Her hisse senedi için seans içinde önerilebilecek en yüksek ve en düşük fiyatlar o hisse senedi için “Fiyat Aralığı” nı (Fiyat Marjı / Fiyat Değişme Sınırı) oluşturulur. Bu sınırlar, o seansın baz fiyatı temel alarak hesaplanır. Mevcut uygulamada , hisse senetleri piyasasında (hem lot hem de küsürat işlemler için ), fiyat aralıkları , baz fiyatın %10 altı ve üstü ile sınırlıdır. (Rüçhan Hakkı Pazarı’nda ise bu oran %15’tir. Bu usulde hesaplanan üst sınır yukarıya, alt sınır ise aşağıya , ilgili fiyat adımına uygun olarak yuvarlanır. Alt ve üst sınırlar, dışarıya doğru ve fiyat adımlarının katlarına yuvarlandığı için , fiyat değişimi ağırlıklı ortalama fiyata öngürülen yüzdeyi geçebilmektedir.
Borsa Yönetim Kurulu’nun 12.11.1991 tarihli toplantısında , 3 aydan fazla süre ile Borsada işlem görmeyen hisse senetleriyle ilgili olarak uygulanacak yöntem aşğıdaki şekilde kararlaştırılmıştır.
Uç ayı takip eden ilk seanstan başlamak üzere, fiyat marjları, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar serbest bırakılır. Geçen süre içinde fiyat tescilinin gerçekleşip gerçekleşmediği, Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü tarafından Başkanlığa bildirilir. Tescilin gerçekleşmemesi durumunda konu Başkanlıkça Borsa Yönetim Kurulu’na götürülür. Fiyat tescili gerçekleşirse, takip eden ilk seansta fiyat marjları uygulanmaya başlanır. (18.11.1991 tarihli günlük bülten)
Blok ve Özel Emirlerin fiyat aralığın normal emirlerde uygulanan standart fiyat aralıklardan farklı olarak Yönetim Ku rulu’nca belirlenebilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*