Borsa’da geçerli olan fiyat kavramları nelerdir?

En düşük fiyat, bir hisse senedinin seans içerisinde işlem gördüğü en alt seviyedeki fiyattır.
En yüksek fiyat, bir hisse senedinin seans içerisinde işlem gördüğü en üst seviyedeki fiyattır.
Kapanış fiyatı, bir hisse senedinin seans içerisinde en son işlem gördüğü fiyattır.

Ağırlıklı ortalama fiyat, bir sonraki seansa ait baz fiyatın hesaplanmasına esas teşkil eden hisse senedinin miktar ağırlıklı ve küsüratsız fiyatıdır. Her hisse senedi için her seans öncesinde bir önceki seans işlemleri dikkate alınarak ayrı ağırlıklı ortalma fiyat hesaplanır.

Hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama fiyatları hesaplanırken, değişik fiyattan ve miktarlardan gerçekleşen ve fiyatı tescil edilen normal emirler dikkate alınır. (Fiyatın tescil edilmesi için işlemin lot olması ve gerçekleşmiş işlemin özel emir şeklinde olmaması gerekir.)

Baz fiyat, bir hisse senedinin içinde işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belinlenme sinde esas teşkil eden fiyattır. Bu fiyat o menkul kıymetin bir önceki en son işlem tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatının en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile elde edilr. Temettü ve faiz ödemeleri ile yeniden değerleme ve SPK’nca belirlenmemişse , sermaye artırımı durumlarında baz fiyatı, bir önceki seans ağırlıklı ortalama fiyatından farklı olarak, hisse bazında Hisse Senetleri Piyasası ekspresleri tarafından belirlenir. Baz fiyatın belirlenmesinde uygulanacak yöntem Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve bültende yayınlanır.

Referans fiyat, bir hisse senedinin işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesinde esas teşkil etmeyen, fiyat tescil ediline kadar marj uygulanmayan yalnızca teorik olarak gerçekleşecek işlemlere fiyat bakımından bir referans verme amacıyla kullanılan fiyattır.

Fiyat adımı, her hisse senedi için bir defada gerçemleşe bilecek en küçük fiyat hareketidir. Her hisse senedinin fiyat adımı, o hisse senedinin baz fiyatına göre belirlenir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*