Borsada büyük miktarlı hisse senedi satışları için şirketler, açıklama yapmak zorunda mıdır?

Elbette. Hisse senetleri borsada işlem gören anonim ortaklıkların borsada dolaşımda bulunan hisse senedi miktarının ortmasını sağlayacak şekilde, sermayenin % 5’den fazla, % I5’den azını temsil eden hisse senetlerinin, 6 ay içerisinde borsada satılması sonucunu doğuracak işlemlere başlanılması vey abu konuda bir aracı kurumla anlaşma yapılması durumunda, satılacak hisse senedi, nominal tutarı ve satış dönemine ilişikin bilgiler hissedar tarafndan Kurul’a ve Borsa’ya ulaştırılır.
Sermayenin % 5’inden az olmamakla birlikte, satışa çıkarılacak hisse senetlerinin borsada dolaşımda bulunan hisse senetlerine oranının % 50’yi aşması durumunda da yukarıdaki hüküm geçerlidir.
Bu madde uyarınca yapılacak satışlara en erken, açıklamanın yapılmasını takip eden 57.ci günde başlanabilir.

Özel duruma ilişkin açıklamanın niteliği nedir?
Özel durumlara ilişkin açıklamalar yanlış, yanıltıcı, dayanaksız, abartılı veya eksik olamayacağı gibi, ortaklıkların mevcut durumları hakkında yanlış kanaat uyandıracaknitelikte de olamaz.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*