Borsada bir menkul kıymet işlemi hangi durumlarda durdurulur?

Borsa Başkanı, aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde, ilgili menkul kıymetin alım satımını geçici olarak durdurabilir:
1) Bir menkul kıymete ya da menkul kıymeti ihraç eden ortaklığa ait olarak alıcı ve satıcıların kararlarını etkileyecek önemde bilgiler olduğunun öğrenilmesi ve borsa yönetiminin bu bilgilerden borsa üyelerinin ve müşterilerinin haberdar edilmesini gerekli görmesi,
2) Bir menkul kıymet için sağlıklı bir piyasa oluşmasını önleyecek şekilde anormal fiyat ve/veya miktarda alım satım emirlerinin borsaya intikal etmesi,
3) Bir menkul kıymete ait emirlerin blok halinde alım sa tım kapsamasına girmesi,
4) Şirketin bilonçosunun ve gelir tablosunun zamanında borsaya ulaşmaması (ara bilançolarda bir ay, yıl sonu bilançolarında iki ay) halinde.
Borsa Başkanı, kota alınmış bir menkul kıymete ait işlemleri en fazla 7 gün için durdurabilir. Bir menkul kıymetin bo sada işlem görmesinin geçici olarak durdurulması halinde, bu durum Borsa Bülteninde ve borsada gerekçesiyle duyurulur. Sözkonusu menkul kıymete ait işlemlerin yapılmasına aynı seansta izin verilmişse, seans yeniden başladığında baz fiyatı borsa başkanınca belirlenir ve borsada ilan edilir. Bir menkul kıymet üzerindeki işlemlerin geçici olalrak durdurulduğu süre, bir seansı asmışsa, sözkonusu menkul kıymetin tekrar işlem görmeye başlayacağı zaman ve baz fiyatı borsa başkanınca belirlenir ve Borsa Bülteni’nde ve borsada duyurulur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*