BORSADA ARACILIK YAPAN KURULUŞLAR

1.BANKALAR:

A YATIRIM BANKALARI:

Birleşik Yatırım Bankası A.Ş.

Adres : Cumhuriyet Cad. I6/3 Elmadağ/İstanbul.

Telefon . (0212)232 63 53

Telefax : (0212) 232 18 66

Indosuez Euro Türk Merchant Bank A.Ş.

Adres Telefon Telefax

Park Yatırım Bankası A.Ş.

Adres Telefon Telefax

Sınai Yatınm ve Kredi Bankası A.O.

Adres Telefon Telefax

Tat Yatırım Bankası A.Ş.

Adres Telefon Telefax

Tekfen Yatırım ve Finansman Bankası A.Ş.

Adres : Büyükdere C.Nilüfer Han 103.7 Mecidiyeköy, İstanbul

Telefon : (0212) 275 20 13

Telefax : (0212) 272 83 56

T.İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank A.Ş.)

Adres : Milli Müdafaa C.20 Bakanlıklar Ankara

Telefon : (0312) 4171300

Telefax : (0312) 4257896

T.Merchant Bank A.Ş.

Adres : Cevdetpaşa C. 28888 Bebek/İstanbul

Telefon : (0212) 2577684

Telefax : (0212) 2654591

: Kemeraltı Cad. 24/2 Karaköy/İstanbul : (0212) 249 50 40 : (0212) 249 46 85

: Barbaros Bulvarı, AKdoğan S. 41 43 Beşiktaş İst. :(0212) 227 28 56 :(0212) 227 28 56

: Büyükdere Cad. Meşeli Sk. 4. Levent / İstanbul : (0212) 281 48 20 : (0212) 278 04 45

: Büyükdere Cad.Y. Kredi Plaza C Blok Levent, İstanbul : (0212) 279 70 70 : (0212) 282 63 01

327

T.Kalkınma Bankası A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Yatırım Bank A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

B TİCARİ BANKALAR

Abn Ambro Bank N.V.

Adres

Telefon

Telefax

Adabank A.Ş Adres Telefon Telfax

Akbank A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Alternatifbank A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Arap Türk Bankası A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Bank Ekspres A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

: Büyükdere C.Reşit Rıza S.Meddöyeköy İstanbul :(0212) 2120020 : (0212)2119702

Meclis i Mebusan C.137 Fındıklı/İstanbul (0212)2512792 (0212)2432975

: 19 Mayıs Mah.Dr.Şevket Bey Sk.no:5 Şişli/İstanbul : (0212)2257090 : (0212)2319599

:lnönü Cad. 13 17 Taksim/İstanbul : (0212) 272 64 20 : (0212) 249 20 08

Büyükdere caddesi. 40 Mecidiyeköy/istanbul (0212)2726420 (0212)2726443

Gümüşsüyü İnönü cad.80 Ayazpaşa/İstanbul (0212) 2513601 (0212)2491287

İnönü c.No :76 80090 Taksim , İstanbul (0212) 251 61 50 (0212) 252 23 07

Valikonağı C.10 Nişantaşı.’İstanbul (0212)225 05 28 (0212)225 05 26

Kore şehitleri C.43 Zincirlikuyu, Levent/İstanbul (0212) 288 38 38 (0212) 288 38 84

328

Bnp Ak Bankası A.Ş

Adres

Telefon

Te!efaax

Birleşik Türk Körfez Bankası A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Takk ı Zafer C. Vakıf Han C Blok Taksim, İstanbul (0212) 244 87 60 (0212) 243 67 42

Büyükdere C.Doğuş Han K.4 Mec idlyeköy/istanbul (0212) 275 36 69 (0212) 275 35 38

Chemical Bank A.Ş

Adres

Telefon

Fax

Abdi İpekçi C.63 Maçka/İstanbul (0212) 231 40 10 (0212) 248 37 91

Citibank N.A Adres Telefon Telefax

Büyükdere C.no:100 Esentepe, İstanbul (0212) 288 77 70 (0212) 288 77 58

Credıt Lyonnaıs Adres Telefon Telefax

Hakan Işhanı no:45 K:4 Setüstü Kabataş, İstanbul (0212) 251 63 00 (0212) 251 77 24

Demirbank T. A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Derbank A.Ş Adres Telefon Telefax

Dışbank A.Ş (T.Dış Ticaret BankasıA.Ş)

Adres

Telefon

Teiefax

Egebank A.Ş Adres Telefon Telefax

Esbank Eskişehir Bankası T.A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

B.kdereCad.no: 122 Özsezen İş Mrk. Zincirlikuyu/İst. (0212) 266 50 22 (0212) 266 49 07

Abidei Hürriyet C.no.125 Şişli, İstanbul (0212) 224 94 94 (0212) 231 47 59

Yıldız Posta C.54 Gayrettepe/İstanbul (0212) 274 47 80 (0212) 267 58 79

Cumhuriyet Cad..no 106 Kat II Esentepe/lstanbul (0212) 288 73 23 (0212) 288 74 66

Tepebaşı Meşrutiyet c. 141 Beyoğlu İstanbul (0212) 251 72 70 (0212) 249 58 41

329

Etibank T.A.Ş

Adres :lstiklal cad.Küçükparmak Kapı S. K.2 Beyoğlu.lst.

Telefon :(0212) 249 58 30

Telefax :(0212) 249 58 33

Finansbank A.Ş

Adres :Büyükdere cad. 123 Mecidiyeköy, İstanbul

Telefon :{0212) 275 24 50

Te!efax : (0212) 275 24 92

t

Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş.

Adres : Mete Cad. Park Han 40 Taksim’lstanbui

Telefon : (0212) 251 08 80

Telefax : (0212) 251 31 03

İktisat Bankası T.A .ş

Adres rBüyükdere Cad. 165 Esentepe .İstanbul

Telefon :(0212) 274 11 11

Telefax : (0212)274 70 87

İnterbank A.Ş

Adres : Büyükdere C. 108/C Esentepe , İstanbul

Telefon : (0212) 274 20 00

Telefax : (0212) 272 16 22

Kentbank A.Ş (T.Konut End. ve Tîc. Bank A.Ş)

Adres :Tevfik Erdönmez S. no:18 Esentepe .İstanbul

Telefon .(0212)274 89 00

Telefax :(0212) 274 89 20

Koç Bank A.Ş

Adres Cumhuriyet C. 233 Harbiye İstanbul

Telefon :(0212) 232 26 00

Telefax :(0212) 248 90 69

Mıdlandbank A.Ş

Adres Cumhuriyet C. no:8k2 3 Elmadağ İstanbul

Telefon :(0212) 231 5560

Telefax ^0212) 230 53 00

Milli Aydın Bankası Tarişbank T.A.Ş

Adres :Şair Eşref Bulvarı no3/1355210,İzmir

Telefon :(0232) 441 43 04

Telefax :(0232) 425 73 90

OsmanlI Bankası AŞ

Adres bankalar C. 35 37 Karaköy .İstanbul

Telefon :(0212) 244 85 50

330

Telefax

:(0212) 251 39 22

Pamuk bank T. A.Ş

Adres :VoyvodaC.nno:67 69 80000 KarakOy .İstanbul

Telefon :(0212) 235 24 24

Telefax :(0212) 254 08 84

Saudi American Bank

Adres Cumhuriyet C. 233 Harbiye, İstanbul

Telefon :(0212) 230 02 84

Telefax :(0212) 233 02 01

Socıete Generale (S A)

Adres :B.dere C.Yapı KrediPlaza İş Merk.B Blok k12Levent İst.

Telefon :(0212) 279 70 51

Teiefax :(0212) 269 45 74

Sümerbank A.Ş

Adres :Bankalar C .35 37 Karaköy, İstanbul

Telefon .*(0212) 251 53 74

Teiefax :(0212) 251 64 20

Şekerbank T.A.Ş

Adres :inönü C. no:70 Gümüşsüyü Taksim .İstanbul

Telefon :(0212) 293 18 84

Telefax :(0212) 293 15 57

T.C Ziraat Bankası

Adres :Cağaloğlu , İstanbul

Telefon :(0212) 512 08 20

Telefax :(0212) 528 31 35

T.Ekonomi Bankası A.Ş

Adres :Meclis i Mebusan Cad. 35 Fındıklı, İstanbul

Telefon :(0212) 251 21 21

Telefax :(0212) 249 65 68

T. Emi ak Bankası A.Ş

Adres :Çarşı C.K.2 Levent, İstanbul

Telefon :(0212) 269 57 77

Telefax :(0212) 269 07 54

T. Garanti Bankası A.Ş

Adres büyükdere C.No:63 Maslak , İstanbul

Telefon :(0212) 285 40 40

Telefax :(0212) 285 40 40

T. Halk Bankası A.Ş

Adres inkara C. No: 126 k. 2 Sirkeci, İstanbul

Telefon : (0212) 511 80 06

Telefax : (0212) 51947 96

331

T. iş Bankası A.Ş Adres Telefon Telefax

T. Ticaret Bankası A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

:Şeyhüllslam Hayri Efendi C. 7/23 Bahcekapı, İstanbul :(0212) 513 83 54 :(0212) 519 47 89

Yalıköşkü Cad. Hayri Efendi Sk. 36/2 Bahçekapı/ İstanbul : (0212) 511 41 97 : (0212) 512 20 87

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Adres

Telefo

Telefax

Tekstil Bankası A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

The Chase Manhattan Bank N.A.

Adres

Telefon

Telefax

Toprakbank A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Türkishbank A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Türk Bostonbank A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Türk Sakurabank A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Tütün bank A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

VVestdeııtsche Landesbank AG. Adres

: Gümüşsüyü, Vakıf Işhanı, İnönü Cad.2/4 Taksim/İstanbul : (0212) 293 13 93 :(0212) 293 25 60

: Abide i Hürriyet Cad. Geçit Sk. 10 Şişli/İstanbul :{0212) 224 13 13 : (0212) 232 75 32

Yıldızposta Cad. Dedeman Ticaret Merkezi, Esentepe/istanbul (0212)275 12 80 (0212) 275 42 94

Büyükdere Cad. Nilüfer Han 103/1 Gayrettepe / İst. (0212) 288 41 20 (0212)272 56 19

Cumhuriyet Cad. Itır Apt. 295 Harbiye/İstanbul (0212)233 81 97 (0212) 240 88 85

: Yıldızposta Cad. 17 Esentepe İstanbul (0212) 274 52 22

Büyükdere Cad. 108 A Esentepe/istanbul : (0212)274 52 22 : (0212) 272 42 70

Yıldızposta Cad. 21 Esentepe/istanbul : (0212) 274 52 80 :(0212) 288 63 17

: Ist.Türkiye Merkez Şubesi, Nispetiye Cad. 381.Levent/İstanbul

332

Telefon

Telefax

: (0212) 279 25 37 : (0212) 280 29 41

Yapı Kredi Bankası A.Ş.

Adres Büyükdere Cad. YKB Plaza, A Blok, 6/11 Levent/İstanbul

Telefon : (0212) 28011 11

Telefax : (0212) 264 35 92

Yurt Ticaret ve Kredi Bankası

Adres : Cumhuriyet Cad. Kahan 16/5 Elmadağ / İstanbul

Telefon : (0212) 225 87 79

Telefax : (0212) 224 58 61

2 ARACI KURUMLAR

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Büyükdere Cad. 108/1 Oyak Işhanı Esentepe/istanbul

Telefon : (0212) 275 48 24

Telefax : (0212) 274 04 75

Akdeniz Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Sıracevizler Cad. Zülfikarlar işmerkezi, Şişli/İstanbul

Telefon : (0212) 233 11 02

Telefax : (0212) 234 41 01

Aktif Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Denizbank Sitesi, İ.E. Denizbank Alt Sk. 44 Reşitpaşa / İst.

Telefon : (0212) 229 47 70

Telefax : (0212) 229 47 86

Alan Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Halaskargazi Cad. 401 Şişli/İstanbul

Telefon : (0212) 232 65 81

Telefax : (0212) 234 52 91

Alfa Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Yeşil Çimen Cad. 23 1 Otim Karşısı Beşiktaş İstanbul

Telefon : (0212) 259 67 47

Telefax : (0212) 227 37 77

Ali Alpay Menkul Değerler Ticaret A.Ş. Adres Telefon

Altay Menkul Değerler A.Ş.

Adres Telefon Telefax

Altın Menkul Değerler A.Ş.

Adres Telefon Telefax

Ar Menkul Değerler A.Ş.

Adres Telefon Telefax

An Menkul Değerler A.Ş.

Adres

:Halaskargazi C. Çiftkurt Apt. No368 K2 Şişli, İstanbul :(0212) 231 7041

:Valikonağı C Ana Apt.30/2 Nişantaşı .İstanbul :(0212) 225 01 30 :(0212) 225 01 35

:Hasan Amir Sk.Dursoy işhanı K:3 Kızıltoprak/lstanbul :(0216) 345 24 23 :(0216) 336 96 76

: Küçüklanga C. 16 18 Bilir iş merk.Aksaray, İstanbul ;(0212) 529 11 19 :(0212) 587 46 80

.Kemeraitı C. Kemer Han No:85/4 Karaköy, İstanbul

334

Telefon

Telefax

Artı Menkul Değerler A.Ş.

Adres

tanbul

Telefon

Telefax

Angil Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Arz Menkul Kıymetler Yatırım A.Ş.

Adres

İstanbul

Telefon

Telefax

As Menkul Kıymetler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Ata Menkul Kıymetler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Ayborsa Menkul Değerler A.Ş.

Adres

tanbul

Telefon

aTelefax

Birikim Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Boğaziçi Menkul Değerler A.Ş.

Adres

lak .ist.

Telefon

Telefax

Boyut Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Bumerang Menkul Değerler A.Ş.

Adres

:(0212) 249 91 05 :(0212) 244 23 51

:Halaskargazi C. Şişli Sarayı Apt. 295/4 Osmanbey ,ls

:(0212) 233 27 50 .*(0212) 231 62 52

:Havyar S.44/1 5 Cihangir .Beyoğlu , İstanbul :(0212) 251 05 54 :(0212) 252 06 61

:Büyükdere C. Ocak Apt.No:91/4 80300 Mecidiyeköy ,

:(0212) 212 00 05 :(0212) 212 00 08

. Rumeli C.No:5 K:2 Şişli,İstanbul :(0212) 232 27 21 .*(0212) 232 90 45

Emirhan C. A Blok No:145 Balmumcu,İstanbul (0212) 258 85 25 (0212) 258 99 49

rDarülaceze C.Bilaş İş Merk. B Blok k.6 no.31 Şişli, Is

:(0212) 220 54 12 :(0312) 426 17 30

:Fahri Gözden C. Yavuz apt. 11/1 Gayrettepe.lstanbul :(0212) 274 49 32 :(0212) 272 14 98

:Tahir Ağa Çeşme sk. ayazağa Tic. Merk. k.7 no9 Mas

:(0212) 285 27 20 :(0212) 285 27 26

Büyükdere C. 3/4 Şimşek apt.Şişli .İstanbul (0212) 234 33 10 (0212) 234 33 09

: E.büyükdere Cad.Y.Emre Sk. 1/14 4.Levent İst.

335

Telefon

Telefax

Camiş Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Can Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Censa Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Çağdaş Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Data Menkul Kıymetler Ticareti A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Değer Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Deha Menkul Kıymetler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Delta Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Denge Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Derborsa Borsa BankfHiği A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

:(0212) 252 67 60 :(0212) 252 31 12

Barboros Bulvarı Cam Han 125 Beşiktaş, İstanbul (0212)266 96 30 (0212) 267 04 18

Büyükdere C. Sakarya Apt. 8/6 Şişli, İstanbul (0212) 241 18 22 (0212) 246 27 34

Spor C. Kent Apt. no:149/1 Beşiktaş , İstanbul (0212) 261 80 05 (0212) 261 58 07

Millet C. 15/8 Aksaray,İstanbul :(0212) 5898031 :(0212) 529 94 92

:istanbul C. Çınar han 39 Bakırköy , İstanbul :(0212) 542 80 31 :{0212) 543 43 36

:Ha!askargazi C. no 295 K6/11 Şişli .İstanbul :(0212) 231 12 85 :(0212) 240 31 70

Mumhane C. Mumhane Tic. Merk 72/4 Karaköy ,ist. (0212) 252 71 90 (0212) 252 71 98

Halaskargazi C. No: 295 Şişli .İstanbul (0212) 230 44 74 (0212) 230 96 60

Kemeraltı C. 97/5 Kalaycıoğlu İşhanı Karaköy, ist. (0212) 251 03 17 (0212)243 19 77

:Dervişoğlu Sk. Den/iş Han. 14 Sirkeci .İstanbul :(0212) 511 82 20 :{0212) 512 11 10

336

Dünya Menkul Değerler A.Ş

Adres :Nöbethane C.KargıltS.Çayırlıiş Meık.No:5 Sirkeci. Ist.

Telefon :(0212) 512 84 65

Telefax :(0212) 527 23 37

Eczacı başı Menkul Değerler A.Ş Adres Telefon Telefax

Egemen Menkul Kıymetler Yat ve Dan A.Ş Adres Telefon Telefax

Ekinciler Menkul Değerler A .Ş Adres Telefon Telef ax

Ekol Menkul Değerler A.Ş Adres Telefon Telefax

Entez Menkul Değerler A. Ş

Adres :Spor C. Çiçek Apt.N:183 D:6 Beşiktaş .İstanbul

Telefon :(0212) 258 55 08

Telefax :(0212) 259 81 34

Erciyes Menkul Değerler A.Ş

Adres :Rıhtım Cad.Denizciler Sok No:13/1Karak6y,lst.

Telefon :(0212) 249 44 22

Telefax :(0212) 249 44 10

Everest Menkul Değerler A.Ş

Adres :Büyükdere Cad.No: 22 Kat.1 Levent,İstanbul

Telefon :(0212) 270 24 57

Telefax :(0212) 281 74 95

Evgin Menkul Değerler A.Ş

Adres :Halaskargazi C.224/1 Osmanbey, İstanbul

Telefon :(0212) 247 47 71

Telefax :(0212) 231 00 23

Evia Menkul Değerler A.Ş

Adres :Şehit Muhtar C.Demirkurt Apt.NO 70/10 Taksim İst

Telefon :(0212) 254 47 57

Telefax :(0212) 231 00 23

‘Atatürk Bulvan No:148/4Aksaray .İstanbul :{0212) 513 66 75 :(0212) 513 71 25

levent C. Yeni Sülün Sk.No46 1. Levent,İstanbul :(0212) 270 57 10 :(0212) 68 51 91

:Salr Eşref Bulv.No :35/l Kat:2Montrö iş.M.Montrö,İzmir :(0232) 489 45 30 :(0232) 489 61 30

:19 Mayıs Cd.Nova Baran iş Merkezi Şişli, İstanbul :(0212) 234 35 01 :(0212) 230 62 66

337

Finanscorp Finansman Yatınm A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Form Menkul Değerler A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Garanti Menkul Değerler A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Gedik Menkul Değerler A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Genborsa Menkul Değerler A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Genel YalHizm.ve Menkul Kıy.Tic A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Global Menkul Değerler A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Güney Menkul Değerler A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Güven Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Halk Menkul Kıymetler A.Ş.

Adres

Cumhuriyet C.20 80200 Elmadağ,İstanbul :(0212) 241 19 84 :(0212) 241 13 77

Maçka C.No:73/4Teşvikiye .İstanbul (0212)258 33 02 (0212)259 0579

Büyükdere C.Stad Han85/1 2 Mecidiyeköy,İstanbul (0212)275 1040 (0212)275 89 08

Necatibey C.Alipaşa Değirmen Sok.No:24 Tophane,İst. (0212)251 6006 (0212) 245 70 73

Büyükdere C.14/5 Şişli,İstanbul (0212) 248 51 05 (0212) 248 93 99

:Bağdat C.363/BD:2 Şaşkınbakkal,İstanbul :(0216) 385 33 28 :(0216) 385 81 49

:Halaskargazi Cd.Çifkurt Apt.368.11 Şişli ,İstanbul :(0212) 232 30 40 :(0212) 230 90 35

Cumhuriyet C. Okay Apt.No:47 Kxl Taksim,İstanbul (0212) 256 49 94 (0212)256 39 70

Maya Çenter Büyükdere C No:100 Esentepe .İstanbul ‘.(0212 288 18 08 :(0212) 288 50 38

:Sezai Selek S. No: 21/1 Nişantaşı .İstanbul

338

Telefon

Telefax

:(0212) 231 31 52 :(0212) 233 69 29

Hedef Menkul Değerler A.Ş. Adres

Telelon

Telefax

Işıklar Menkul Kıymetler A.Ş. Adres

Telefon

Telefax

Kapital Menkul Değerler A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Atatürk C.Yazıcıoğlu Apt. No:34/13 SahrayıcedH Erenköy.lst.

.‘(0216) 386 60 45 :(0216) 385 53 28

:Ambarkdere Mevkii TRT yolu Işıklar Holding 3. binası Ortaköy, İstanbul :(0212) 265 06 32 :(0212) 265 06 39

Büyükdere C.No:121 Ercan Han K:4 Gayrettepe ,ist, (0212) 274 67 18 (0212) 274 90 44

Karon Menkul Kıymetler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Makro Borsa Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Teiefax

Y.K.B. Plaza Büyükdere C. C.Blok K:16 Levent, İst. (0212) 280 33 77 (0212) 280 25 55

.’Güllü Sk. No:2 İç Levent .İstanbul :{0212) 281 70 00 :(0212) 281 81 30

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

:Valikonağı C. 73/2 Nişantaşı .İstanbul :(0212) 225 01 11 :(0212) 225 01 22

Med Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Maçka C. 24/1 Teşvikiye .İstanbul (0212) 231 55 91 (0212) 234 17 12

Meksa Menkul Değerler Ticareti A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Büyükdere C. No:147/2 Zincirlikuyu,İstanbul (0212) 274 11 06 (0212) 274 23 18

Menka Menkul Değerler Ticaret A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

:Feneryolu Bağdat C. 164/1 Kadıköy .İstanbul :{0216) 348 16 95 :(0216) 345 93 21

Meridyen Menkul Değerler A.Ş Adres

:Halaskargazi C. Bared apt. No:327/2 Şişli .İstanbul

339

Telefon

Telefax

Method Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Murad Kuran Menkul Değerler Ticareti A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Mustafa Yılmaz Menkul Değerler A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

1(0212)240 4648 :(0212) 233 84 91

: Ebulullah Cad. No:11 1 .Levent/İstanbul : (0212) 270 61 61 : (0212)282 36 78

Eski Yıldız C.Tevhit iş ham no :4Q’36eşiktaş .İstanbul (0212) 259 78 15 (0212) 259 26 17

Boğazkesen C. Aydın Han 61 Tophane .İstanbul (0212) 251 82 22 (0212) 249 19 19

Nurol Menkul Kıymetler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Kasap Sk. Özden Konak işhan K:9 Şişli .İstanbul (0212) 275 19 44 (0212) 275 33 60

Oki Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.

Adres

bul

Telefon

Telefax

:inönü C. Dersan Han 90/6 Gümüşsüyü •Taksim.istan

:(0212) 293 64 40 :(0212) 293 64 01

Oyak Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

Öncü Menkul Değerler A.Ş.

Adres

Telefon

Telefax

:Büyükdere C. Beytem İş Hanı K# Şişli .İstanbul :(0212) 230 77 75 .(0212)232 74 45

ristiklal C.Beyoğlu İşmerk. 365/4 Beyoğlu .İstanbul :(0212) 251 83 80 :(0212) 251 9012

Önder Menkul Değerler A.Ş

Adres

Telefon

Adres

Telefon

Telefax

Büyükdere C.Tankaya Palas Apt. 18.3Şişli,İstanbul (0212) 230 98 08

Feneryolu Bağdat C. 1641 Kadıköy .İstanbul (0216) 348 16 95 (0216) 345 93 21

Öner Menkul Değerler A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Cumhuriyet C.lşık Apt.249/1 Harbiye .İstanbul (0212)232 05 55 (0212) 225 98 92

Özhan Oral Menkul Kıymetler Ticareti A.Ş

340

Adres

Telefon

Telefax

:Büyükdere C. Ankan Apt.K:3 0:7 M.Köy İst. :(0212) 267 28 65 :(0212) 272 29 37

Park Menkul Değerler A.Ş

Adres : Büyükdere Cad. Meşeli Sk. No:94 Levent,İst.

Telefon : (0212) 270 75 45

Telefax : (0212) 279 63 45

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Büyükdere Cad. No: 99 Arzu Apt. K’A G.tepe.lst.

Telefon : (0212) 272 58 40

Telefax : (0212) 272 58 44

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Hüdavendigar Cad. Dervişler Sk. No:1/3 E.önü.lst.

Telefon : (0212) 512 04 06

Telefax : (0212) 512 03 83

Polen Menkul Kıymetler A.Ş.

Adres : Mete Cad. No: 1/8 Taksim/İstanbul

Telefon : (0212) 249 56 94

Telefax : (0212) 249 35 44

Prestij Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Kore Şehitleri Cad. Atılım İş M. No:28 Z.kuyu İst.

Telefon : (0212) 275 11 80

Telefax : (0212) 272 37 00

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Cumhuriyet Cd. 259 Ataman Işhanı 3/7 Harbiye/İst.

Telefon : (0212) 231 38 61

Telefax : (0212) 247 25 81

Riva Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Lamartin Cad. Birlik Apt. No:19/1 Taksim/İst.

Telefon : (0212) 237 29 00

Telefax : (0212) 237 29 05

Salahsun Hekimoğlu Menkul Kıymetler A.Ş.

Adres : Abdi ipekçi Cad. Zati Apt. No:40/’6 Nişantaşı/İst

Telefon : (0212) 232 07 00

Telefax : (0212) 231 68 49

San Menkul Değerler A.Ş

Adres :Meclis i Mebusan C. 131/1 2 Sanel Han Fındıklı ,ist

Telefon :(0212) 243 35 00

Telefax :(0212) 249 13 32

341

Sayıigan Menkul Değerler Ticareti A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Soy Men Menkul Değerler A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

:Halaskargazi C.79/2 3 Harbiye İstanbul :(0212) 234 5097 :(0212) 234 44 95

:Tahran C. No:30 Kavaklıdere Ankara :(0312) 466 87 50 :(0312) 468 81 02

Stok Menkul Değerler A.Ş

Adres

Telefon

Te!efax

Şetatborsa Menkul Değerler A.Ş

Adres

köy, İst.

Telefon

Telefax

Tacirler Menkul Değerler A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Taksim Menkul Değerler A.ş

Adres

Telefon

Telefax

Tan Menkul Değerler A.Ş

Adres

bul

Telefon

Telefax

Tektaş Menkul Değerler A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Tezal Menkul Değerler A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Toros Menkul Kıymetler A.Ş

Adres

Telefon

Telefax

Tefefax

Büyükdere C. No:28/2 Mecidiyeköy, İstanbul (0212) 274 19 68 (0212)274 29 54

rErgenekon Cad. Şetat İş Merkezi No:10ü 1 80260 Feri

:(0212) 231 51 11 :(0212) 230 81 41

:Mete C. 14/4 Taksim İstanbul :(0212) 252 10 50 (0212 ) 245 51 97

.İnönü C. No:7 5 Taksim İstanbul :(0212) 251 71 16 :(0212) 249 74 63

:Yıldız posta C. A Blok Ayyıldız Apt:2/2 Teşvikiye istan

:(0212) 274 84 14 :(0212) 274 83 82

Maçka C. Vehbi Bey Apt. 22 2 Teşvikiyejstanbul (0212) 234 01 23 (0212) 234 38 65

rCumhuriyet C. 287/1 Harbiyejstanbul :(0212) 232 72 10 :(0212) 232 23 95

:Büyükdere C. Basman Han 4/3 Şişli İstanbul :(0212) 231 52 52 :(0212) 231 36 49 :(212) 543 64 78

342

Tür Menkul Değerler ve Finansman A.Ş.

Adres : Büyükdere Cad. Onur Işhanı 118/4 Zinciriikuyu/lstanbul

Telefon : (0212) 274 42 04

Telefax : (0212) 272 73 11

Universal Menkul Değerler A.Ş Adres

52/6 Esentepe /İstanbul Telefon Telefax

Yatmm Finansman A.Ş.

Adres : Büyükdere Cad. 127 Tatko Binası Gayrettepe/İstanbul

Telefon : (0212) 27544 80

Telefax : (0212) 27244 88

Yener Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Necatibey Cad. 90/2 Karaköy/istanbul

Telefon : (0212) 252 23 28

Telefax : (0212) 251 56 56

: Yıldızposta Cad. Dedeman Tic. Merkezi

: (0212) 288 20 30 : (0212) 272 00 44

Maybe You Like Them Too

Yorum Yaz

− 1 = 3