Borsa üyelik belgesi

Aracı kurumlar irtibat büroları açabilir mi?
İrtibat büroları, aracı kurumu ve aracı kurumun yetkili olduğu sermaye piyasası faaliyetlerinin tanıtımını yapmak amacıyla aracı kurumu temsil etmekle görevli ve Kurul’a bildirimde bulunmak kaydıyla kurulan hizmet birimleridir.

İrtibat büroları sadece müşteri emirlerini aracı kuruma iletebilirler, Aracı kurumların irtibat bürosu açmaları için; Hizmetin gerektirdiği mekan ve teknik donanımın sağlanmış, işyerinin amaca uygun olarak tefriş edilmiş ve gerekli nitelikleri haiz en az lise mezunu bir büro sorumlusu ile büronun ihtiyacına uygun yeterli sayıda personelin sağlanmış olması şarttır. Bu şartlar yerine getirildikten sonra, irtibat bürosunun yapacağı iş ve işlemlerden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk aracı kuruma aittir.

Yetki belgesi ne demektir?
Yukarıda sıraladığımız şartları yerine getirmek dışında aracı kurumlar, SPK’ya başvuruda bulunmak ve faaliyet izni almak ve nihayet sermaye piyasası faaliyetlerini gösteren “Yetki Belgesi” almak zorundadırlar. Bunun yanısıra İMKB’den de “Borsa üyelik belgesi” almaları da gerekmektedir.

Yetki belgesi almayanlar veya belgeleri iptal edilenler, sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunamazlar. Ayrıca ticaret ünvanlarında veya ilan ve reklamlarında bu faaliyetlerde bulundukları izlenimini yaratacak hiçbir kelime ve ibare kullanamazlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*