BORSA RAYİCİ

Borsanın resmi cetvelinde yazılı fiyattır. Borsalarda yapılan işlemlerde fiyat, arz ve talebe göre oluşur. İşte bu fiyat’a “borsa rayici” denir.
Borsada işlem gören esham ve tahvilatın rayiç fiyatı yazılı kıymetinden yukarı çıktığı veya aşağıya düştüğü görülür. Bunda esham ve tahvilatın İlgili olduğu şirketlerin mali durumunun ve mail piyasanın parayı yeteri kadar mas edemeyişinin etkisi vardır.
Bazı borsalarda esham ve tahvilatın kupon bedelleri rayiç fiyata dahildir bazı borsalarda ise faiz yani kupon bedellerinin rayiç fiyata eklenmesi gerekir.
BORSA SİMSARI
Müşteri ile borsa acenteleri arasında aracılık yapan kişilerdir. Kendi adlarına borsada işlem yapamazlar. Hizmetleri karşılığında tarife gereğince bir komisyon alırlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*