BORSA MAHİYETİ VE TARİFİ

Borsa teşkilâtlanmış pazar gurubuna giren bir kuruluş olup, arz ve talebin belli zaman ve yerde karşılaşmasına ve alış verişin daha büyük ölçülerde yapılmasına imkân veren, fiyatların daha normal ve genel oluşmasını sağlayan önemli bir pazardır.
Bu pazarda belli âdetlere ve teamüllere göre işlem yapılır. Örneğin; malı hiç görmeden, derhal teslim ve tesellüm yapmadan, parasını hemen ödemeden alış veriş yapılabilir. Alım satım işlerine karar verilmesi için çoğu kez bir kaç söz, malın cinsi, fiyatı, miktarı, hatta bazan “aldım, sattım” gibi iki kelime yeterli sayılır. Bazı borsalarda (zahire borsası) numuneler üzerine işlem yapılır. Bazılarında ise (para ve kambiyo borsaıları) malın ne kendisine ve ne de numunesine rastlanır.
Borsalar, memleketin ekonomik hayatında önemli rolleri olduğundan devletin kontrol ve denetimi altındadırlar ( Borsa komiseri)
2 ÇEŞİTLERİ
Borsalar, yaptıkları işlere ve bu işlerin konusunu oluşturan maddelere göre çeşitlendirilir
a) Esham ve Tahvilat Borsaları
b) Para ve kambiyo borsaları
c) Ticaret, zahire ve emtia borsaları
d) Ticari hizmetler borsası gibi,
3 KARA BORSA’ya gelince;
Resmi ve serbest borsalarda herhangi nedenle olursa olsun işlem görmeyen menkul kıymetlerin, dövizlerin veya emtianın az çok gizli bir şekilde alınıp satıldığı piyasaya ya da bu tür ticari işlemlere “Kara borsa” denir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*