BORSA KOMİSERİ

Borsaların yönetimi ve denetimi komiserler tarafından yapılır. Memleketimizde; menkul kıymetler ve kambiyo borsası komi seri, Maliye Bakanlığı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile atanır. Ticaret ve zahire borsaları komiserleri valiliklerce seçilir ve ticaret bakanlığının onayı ile atanır.
Borsa ile resmi veya özel kuruluşlar arasındaki yazışmalar, komiserlik bürosu aracılığı ile yapılır.
Komiserler, borsa meclisleri üyelerinin seçimleriyle ilgilenirler, meclis toplantılarında hazır bulunurlar. Konuşmaların ve alınacak kararların kanun ve mevzgata uygunluğunu denetlerler.
BORSA KOMİSYONCUSU
Kendi adına, başkası hesabına borsada alım, satım yapan kimseye denir, ( Borsa)
BORSA MECLİSİ (fa Conseil de bourse)
Borsa ecenteleri arasından seçilen ve 7 kişiden oluşan bir kuruldur. Meclisin kararları kesin olmakla beraber Borsa komiserinin bu kararlara itiraz hakkı vardır. Israr halinde kesin karar, Maliye Bakanlığınca verilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


− 3 = 6