BORSA KODUNA KABULÜ

Esham veya tahvilatın borsada muamele görebilmesi için borsa koduna kabul ve kayıt edilmiş olması gerekir.
Milli ve yabancı anonim şirketlerden esham ve tahvillerini borsa koduna sokmak isteyenler, yazı ile borsa komiserliğine başvururlar. Bunlar istek mektuplarına şirket ana sözleşmesi ile ilk kuruluşundan o tarihe kadar çıkardığı bilançolardan ve idare meclisi raporlarıyla istenilecek diğer belgelerden birer nüshasını eklerler.
Borsa komiserlerinden oluşan İdare Meclisi de bu konuda gerekli incelemeyi yaparak bir karara varır, ayrıca Maliye Bakanlı ğt’nın onayı alınır.
Borsada kote edilen esham ve tahvilat için tarife gereğince bir ücret alınır.
Memleketimizde Devlet, Vilayet ve Belediyelerle hükümetin kefalet ettiği diğer teşekküllerin esham ve tahvilleri Maliye Bakanlığının bildirisi üzerine borsa koduna alınması zorunludur.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*