Borsa kazandırırmı ?

Yatırım danışmanlığı ne demektir?
Günümüzde yatırım yapmak, bilgi, deneyim ve uzmanlık ister. Bunun da ötesinde günlük ve hatta saniyelik gelişmeleri takip etmek gerekir. Sıradan bir yatırımcı için bunlar, her zaman mümkün olmayabilir. İşte, bu durumda sözkonusu niteliklere sahip olan uzmanlara danışmak gerekir. Kuşkusuz, bunun bir maddi bedeli vardır. İşte, yasa koyucu yatırımcıya bu imkanı sağlamak amacıyla yatırım danışmanlığı kurumunu getirmiştir. i4 Ocak 1994 yılında yayınlanarak yürürlüğe giren Yatırım danışmanlığı Faaliyetine ilişkin Tebliğe göre Yatırım Danışmanlığı, “Müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar, şirket birleşme ve el değiştirmeleri, şirketlerin finansman ihtiyacının karşılanması hakkında ve benzeri konularda yönlendirici nitelikte yazalı ve sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetidir.”
Herhangi bir faaliyetin, mesleğin yürütülmesi sırasında, işin içerdiği hizmetlerle ilgili olarak, süreklilik göstermeyen ve istisnai birkaç olaya yönelik olarak verilmiş yatırım tavsiyeleri ve gazete, dergi, radyo , televizyon vb. yayınlarda yer alan yatırım bilgileri yatırım danışmanlığı kapsamı dışındadır.
Yatırım danışmanlığı faaliyeti yetki belgesi almış yatırım danışmanlığı şirketleri, portföy yönetim şirketleri ve aracı kuruluşlar tarafından yapılabilir. Aracı kurumlar ve bankalar, portföy yönetimi faaliyetinde bulunmak için sermayelerinde artış yapmak zorunda değildir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*