Borsa ile zengin olmanın yolları

İşte bu varsayımlara dayanarak teknik analizciler, geçmiş verileri grafikler özerine kaydeder, bu grafikleri analiz ederek fiyatların gelecekte nasıl bir şeyin takip etmeye çalışırlar.
Hemen belirtelim ki teknik analizin bazı açılardan üstünlükleri vardır, ama aynı zamanda bazı sakıncaları da beraberinde getirirler.
Teknik Analizin üstünlükleri:
1) Teknik analiz, bir şirket ya da endüstri kolu hakkında ana formasyon kaynağı olan gelir tablosu ya da diğer finansal bilgilere sıkı sıkıya bağlı olmasıdır. Kaldı ki temel analizcinin ileriye yönelik tahminlerde baz aldığı finansal tablolar, bazı eksiklikler içerebilmektedir. çünkü muhasebe kayıtlarında standart bir sistemin olmaması şirketlere, mali tablolara makyaj yapma, yani olduğundan daha iyi ya da (gerekiyorsa) olduğundan daha kötü gösterme imkanını vermektedir. Ayrıca mali tablolar, firmadaki yönetici kalitesi, çalışan çalıştıran ilişkisi, şirket imajı konusunda da bilgi vermektedir Buna karşılık teknik analiz, piyasadan derlenen (fiyat ve işlem hacmi gibi) dayanır.
2) Temel analiz yaklaşımında son derece önemli olan mali bilgilerin başkalarından önce ve doğru bir biçimde kullanılması gerekir. Oysa teknik analiz yaklaşımında bilginin ne olduğu önemli değildir, önemli olan fiyat harektelrindeki değişimi anlayabilmek ve gereken adımı atmaktır.
3) Temel analiz son derece yorucu, zaman alıcı, karmaşık tablolara ekonomik konularda bilgi sahibi olmayı gerektiren bir yöntemdir. Buna karşılık teknik analiz, kullanımı daha kolay, daha az eğitimle yapılabilecek bir yöntemdir.
4) Teknik analizin üstünlüklerinden biri de, bu yöntemin hisse senetleri dışında, tahviller, yatırım fonları, opsiyonlar, paralar (TL, döviz) altın ve daha birçok yatırım aracına uygulanabilir olmasıdır.
Teknik analizin sakıncaları:
1.Hisse senedi fiyatlarının geçmişte çizdiği trendin gelecekte tekrarlanmayabileceği, dolayısıyla teknik analiz kurallarınin her zaman çalışmadığı eleştirisi teknik analize yöneltilen eleştirilerin başında gelmektedir.
2.Herkesin teknik analiz kuralını uygulaması bu yöntemi işlemez hale getirir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*