BORSA EKONOMİ/SİYASET İLİŞKİSİ

Soru 96 : Borsanın uçan kuştan nem kapması ne demektir?
Borsalar, öylesine duyarlı piyasalardır ki, bir ülkedeki ekonomik ve siyasi olaylardan anında etkilenir. Bu etkilenme, borsanın boyutunun büyümesi, derinliğinin artması oranında yükselir. Yani büyük ve oturmuş borsalar, olaylara, daha çabuk cevap verir. Şöyle ki, bir ülkedeki hükümette bir skandalin ortaya çıkması, borsayı olumsuz etkiler. Bir ülkede darbenin olması, savaşın çıkması borsayı olumsuz etkiler. Bir şirketin batması, o şirketin hisselerinin borsada değer kaybetmesine neden olur, ülkede ekonomik krizin başgöstermesi, borsayı sarsar. Mesela 8 9 Ağustos kararları adıyla bilinen kambiyo rejiminde değişiklik getiren kararnamenin, yabancı yatırımcıların Türk Borsasından, Türk yatırımcıların ise yabancı borsalardan hisse senedi alıp satmasına imkan getirmesi gibi bir karar, borsayı son derece olumlu etkilemiştir. O tarihten itibaren başta Türkiye Fonu olmak üzere birçok yabancı fon borsada alım yapmış bu da fiyatların büyük bir hızla yükselmesine yol açmıştır. Keza Körfez Krizi ve bu krizin ekonomiye yansıyan olumsuz etkileri bütün uluslararası borsaların büyük kan kaybetmelerine neden olmuştur. 1994 yılında ülkemizde bir kasırga gibi esen ekonomik kriz nedeniyle borsa, uzun süre sarsıntı geçirmiş, 1995 yılının başından itibaren ekonomide dengenin yeniden kurulmasıyla borsa tekrar yükselişe geçmiştir.
Kısacası, borsalar ekonomideki ve politikadaki olaylarla bizzat şirketlerin durumundan direkt olarak ve anında etkilenir. Bu durum borsacılar arasında “Borsa uçan kuştan nem kapar” şeklinde değerlendirilmektedir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*