BORSA CETVELİ

Borsalarda tesbit olunan fiyatları gösterir günlük cetveller düzenlenir Bu cetveller borsa komiserliği tarafından resmen yayınlanır ve ilan edilir. Komiserlikten izin almadıkça hiç bir kimse veya işletme borsa fiyatlarını yayınlayamaz.
Bu cetvellere “borsa bülteni” de denir. Bültenler, borsanın usullerine göre gerekli bilgileri kapsar. Genellikle borsa bültenlerinde esham ve tahvilat ve kambiyo fiyatları ayrı cetveller halinde gösterilir.
Cetvelde esham ve tahvilat kısmında; ilgili şirketin sermayesini (Capital), nominal değerini (valeur nominal), itfa değer ve sınırını (taux d’amortissement), kupon bedelini (montant du couppon), bağlı kuponları (cou pon attache) son itfa tarihini (Terme de l’amortissement), faizi (Interet), faizlerin ödeme tarihi (Eaheance), esham ve tahvilatın ihraç tarihlerini ve isimlerini, eski işlem (cours precedents) tarihini (Oate), en yukarı (plus haut) ve en aşağı (plus bas) son işlem (Dernier Cours) fiyatlarını, alıcı ve satıcı adetlerini göstermek usuldendir.
Kambiyo cetveline gelince; bu cetvellere kote edilmiş kambiyo (changes) ve para (Effectifs) isimleri, açılış (ouverture) ve kapanış (Clöture) fiyat ve saatları, günün en aşağı ve yukarı fiyatları geçirilir. Kıymetli madenler kote edilmiş ise işlem fiyatları ayrıca işaret edilir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*