Borsa başkanı nedir?

SPK Başkan ve üyeleri hisse senedi alıp satabilir mi?
SPK Başkan ve üyeleri özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel bir görev alamazlar, ticaretle uğraşamazlar, ortaklıklarda (anonim şirketlerde) pay sahibi olamazlar. Borsada hisse senedi alım satımı yapamazlar. Bu durum, 13 Mayıs 1992’de yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nda da acıkca belirtilmiştir.

Borsa başkanının görevleri nelerdir?
Borsa başkanı, borsa’nın en üst düzeydeki yöneticisidir. Görevi, borsanın genel yönetimini ve temsilini üstlenmektir. Borsa başkanının yüksek öğrenim görmüş, borsa, bankacılık, iktisat, maliye veya hukuk alanlarında bilgi ve bu alanlarda en az 15 yıllık deneyim sahibi, Türk vatandaşı olması, kamu haklarından yasaklı ve yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hükümlü bulunmaması, iflas etmemiş, olması şarttır. Borsa Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) teklifi üzerine “ortak kararname” ile 5 yıl için atanır.

Borsa Başkanı hisse senedi alıp satabilir mi?
Borsa başkanı, özel bir kanuna dayanmadıkça resmi veya özel hiçbir görev alamaz, ticaretle uğraşamaz, ortaklıklarda pay sahibi olamaz. Burada menkul kıymet alım satımı amacıyla dolaylı da olsa emir veremez. Görüldüğü üzere 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile borsa başkanının hisse senedi alıp satması kesin olarak yasaklanmıştır.
Hemen belirtelim ki dünyada bu konudaki uygulamalar farklılıklar göstermektedir.

Bazı ülkelerde bizde olduğu gibi borsa başkanının hisse senedi alıp satması kesin olarak yasaklanmıştır. Bazı ülkelerde ise belirli koşullarla borsa başkanının hisse senedi ahm satımına izin verilmiştir. Örneğin, Japonya’da Tokyo Borsası Başkanı, haber vermek ve en az 6.ay elinde tutmak koşuluyla hisse senedi alıp satabilmektedir. Borsalarda amaç, spekülasyona sebep olacak unsurları engellemektir. Ve spekülasyon kısa sürede yapılan bir şeydir. Dolayısıyla Japonya’da bu uygulama ile hem spekülasyon önleniyor, hem de her insan gibi borsa başkanının da yatırım yapma hakkı saklı tutuluyor.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*


50 − = 46