BORÇLULAR HESABI

Bir işletmeye karşı borçlu kişilerin borç miktarlarını toplayan hesaplardır. Her borçlu için bir hesap açmak lazımdır. Aktifte yer alan bu hesap, çeşitli nitelikte borçluları bir araya toplar. Faizli, faizsiz borçlular, satıştan borçlular, avans borçluları, cari hesaplı borçlular ve muhtelif borçlular bu türdendir.
BORDRO Or. Bordreau)
Bordro, aynı konuya ait bir çok göstergeleri toplu ve özet olarak anlatan bir çeşit cetveldir. Bu bakımdan aynı cintsen olmayan konular aynı bordroya sokulamaz. Ve hangi işe ait ise onunla birlikte bir terim olarak ifade olunur Maaş bordrosu, hesap bordrosu, tahsilat bordrosu, dağıtım bordrosu ve benzeri gibi. Örneğin;
1) Borsa acentesi tarafından müşteri hesabına yapılan işlemleri özetleyerek bildiren açıklayıcı bir cetveldir ki, işlemin çeşidini, alman ve satılan senetlerin cinsini veya miktarını bildirir.
2) Vergi hukukunda; gelir vergisinde memur ve işçiler ve bazı yükümlüler için bunlara ödemede bulunan işverenlerce, ödemenin miktarı, kime ait olduğu ve diğer bilgileri kapsayan beyannamelere de (muhtasar beyanname) bordro denir.
3) Maaş (aylık) veya ücret bordrosu da, bir aylık hizmet karşılığı para alacak olanla
rın isim ve kimlikleriyle, aylık miktarı, vergi matrahı, çeşitli kesintileri ve eline geçecek parayı gösterir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*