BORÇLU HESAPLAR

Nitelikleri ve karakterleri itibariyle borçlu yürüyen ve borç bakiye vermesi gereken hesaplardır ve aktifde yer alırlar.
Bunların borçlulukları öz sermaye ve diğer kaynaklara karşıdır. Öz sermaye ve kaynaklar, çeşitlere, niteliklere ayrılmış ve bir takım faaliyet unsurları haline girmiştir. Bir hesap planında aktifde yer alan; kasa ve bankalardaki paralar, mal stokları, sabit kıymetler, senedat cüzdanı, borçlu cari hesaplar, demirbaş ve gayrimenkuller, genel giderler hepsi borçlu hesap niteliğindedir. Ama
tatbikatta borçlu hesaplar denince, cari hesap şeklinde açılmış borç para verme işlemleri akla gelir.
Borçlu cari hesaplar terimi; özellikle bankacılıkta, cari hesap hükümlerine bağlı olarak açılan teminatlı ve teminatsız kredileri ifade eder. ( Cari hesap) Borçlu cari hesaplar kategorisine giren
1) Açık krediler
2) Kefalet mukabili krediler
3) Maddi teminat mukabili kredilerden, kendi yerlerinde söz edilmiştir.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*