BORÇLANMA EHLİYETİ

“Ticaret Kanunu” nun 582. maddesinde “Akid ile borçlanmaya ehil olan kimse; poliçe, çek ve bono ile borçlanmaya da ehildir.” denilmektedir. Borçlanma ehliyetinde olabilmek için
a) Mümeyyiz olmak Yani yaptığı iş ve hareketin nitelik ve sonucunu kavrayabilecek fikri kabiliyette bulunmak, kısacası aklıbaşın da olmak.
b) Reşit olmak Kanunun belirlediği,
belli bir yaşa gelmiş olmak eski deyimle “sinni rüşte” erişmiş olmaktır. Evli erkek ve kadınlar 18 yaşını bitirmemiş olsalar da reşit sayılırlar.
c) Mahcur olmamak Medeni haklarını kullanabilecek bir durumda bulunmaktır. “Medenî Kanun “a göre Akıl hastalığı, israf ve ayyaşlık ile sakat kimselere, kötü hal ve ağır ceza ile hüküm giymiş olanlara “mahcur (kısıtlı)” denir. Bu gibiler medeni haklarını kullanamazlar. Diğer yönden ihtiyarlık, sakatlık ve güçsüzlük (aciz) nedeniyle mahkemelerce hacir (kısıt) altına alınan kimseler de medeni haklarını kullanamadıklarından ehil sayılamazlar.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*