BONONUN ŞEKİL UNSURLARINDA NOKSANLIK

Aşağıdaki fıkralarda yazılı haller saklı kalmak üzere bundan önceki maddede gösterilen unsurlardan birini içine almayan bir senet “bono” sayılmaz (T.K. 689/1).
Vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono sayılır (T.K. 689/2). Aslında bir bono görüldüğünde ödenmek üzere hazırlanmaz. Ancak vadesi herhangi bir nedenle yazılmamış olursa, değeri bozulmasın diye böyle bir istisna kabul edilmiştir.
Bonoda ödeme yeri yazılı değilse, tanzim olunduğu yer (ödeme yeri) ve aynı zamanda tanzim edenin (borçlunun) ikametgâhı sayılır (T.K. 689/3). Bononun tanzim yeri, senedi imza eden borçlunun yazdığı ve gösterdiği adresdir. Tanzim yeri, bazan senedin yukarı sağ tarafına atılan tarih ile birlikte yazılır. Uygulama böyledir.
Tanzim edildiği yer gösterilmeyen bir bono, tanzim edenin (borçlunun) ad ve soyadı yazılı olan yerde (adreste) tanzim edilmiş sayılır (T.K. 689/4) Şu halde ödeme ve tanzim yeri yazılı olmayan bono, bono olmaktan çıkar, âdi bir senet olarak işlem görür.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*