BLOKE HESAP

Bir hesabın, kısmen veya tamamen belli bir ödemeye karşılık olarak tutulmasına Bloke denir.
Bloke edilen bir hesaptan, blokeyi kaldıran bir emir ve iş’ar olmadıkça hiç bir ödeme, nakil ve transfer yapılamaz. Bu bakımdan bir hesap bloke edilirken, bu gereği doğuran sebep ve şartların bulunması yanında yazılı bir emir alınması lâzımdır. Örneğin icra dairesinin veya vergi dairesinin emriyle bloke edilen hesap haciz veya ödeme yapılıncaya ya da anlaşmazlık çözülünceye kadar bekletilecektir. Aksi halde, doğacak sorumluluk emri yerine getirmeyenlere ait olur.
Bloke emrini alan bir banka, ilgili hesabın üzerine kayıt düşürmekle yetinmemeli, bu maksatla açılan Muhtelif Alacaklılar Bloke hesaba istenilen miktarı aktarmalıdır.

Yorum Yaz

Your email address will not be published.

*